Poniżej przesyłamy propozycje wyjazdów w ramach programu Erasmus+, które mogą zainteresować studentów, pomagając im w rozwoju oraz poznawaniu nowych kultur. Udział w takich projektach nie tylko aktywizuje młodzież, ale również daje im szanse na lepszy start przy wchodzeniu na rynek pracy. Załączam także szczegółowe opisy projektów.

Tytuł: „The art of recycling"
Miejsce: Rumunia, Brebu
Termin wymiany: 21-30.06.2021r.
Uczestnicy: 5 uczestników w wieku 18-30, akceptowani także uczestnicy 16-17 lat oraz 1 lider (powyżej 18 lat)
Tematyka: ekologia, kultura, młodzież
Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/wymiana-w-rumunii-the-art-of-recycling.html

Tytuł: „Photography, community story!"
Miejsce: Rumunia, Iasi
Termin wymiany: 21-30.06.2021r.
Uczestnicy: 5 osób w wieku 16-25 lat oraz 1 lider (powyżej 18 lat)
Tematyka: edukacja nieformalna, społeczeństwo, młodzież
Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/wymiana-w-rumunii-photography-community-story.html

Tytuł: Stay Safe
Miejsce: Bułgaria, Bachevo
Forma projektu: projekt stacjonarny
Termin wymiany: 20-29.06.2021r.
Uczestnicy: 4 osoby w wieku 15-24 lata oraz 1 lider (powyżej 18 lat)
Tematyka: edukacja nieformalna, HIV/ AIDS
Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia są finansowane. Koszt transportu refundowany do 275 EUR. Transport zorganizowany.
Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/bulgaria/stay-safe.html

Tytuł: School 4 Future
Miejsce: Rumunua, Craiova
Forma projektu: projekt stacjonarny
Termin szkolenia: 27.06 - 08.07.2021r.
Uczestnicy: 5 osób (wszystkie powyżej 18 lat)
Tematyka: szkolenie dla nauczycieli, trenerów, edukacja nieformalna
Koszty zakwaterowania oraz wyżywienia są finansowane. Koszt transportu refundowany do 275 EUR. Transport zorganizowany.
Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/szkolenie-w-rumunii-school-4-future.html

Tytuł: „Action and reaction to bullying"
Miejsce wymiany: Rumunia, Iasi
Termin wymiany: 03-12.07.2021r.
Uczestnicy: 6 osób w wieku 16-25 lat oraz 1 lider (powyżej 18 lat)
Tematyka: przeciwdziałanie przemocy, edukacja, młodzież
Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/rumunia/wymiana-w-rumunii-action-and-reaction-to-bullying.html

Tytuł: "Let's Tell"
Miejsce wymiany: Włochy Sant'Agata de' Goti
Termin wymiany: 02.09-13.09.2021r.
Uczestnicy: 5 osób w wieku 18-25 lat oraz 1 lider bez górnych ograniczeń wiekowych
Tematyka: kultura, czytelnictwo, wpływ na społeczeństwo
Więcej informacji: https://sztukater.pl/rekrutacja/wlochy/wymiana-wloszech-let-s-tell.html

Zachęcamy również do samodzielnego sprawdzania strony https://sztukater.pl/rekrutacja.html, na której codziennie są umieszczane i aktualizowane informacje odnośnie projektów Erasmus+ koordynowanych przez Stowarzyszenie Sztukater.