Wydział Socjologii organizuje kolejną edycję szkolenia dotyczącego prawa pracy oraz umów cywilno-prawnych związanych z wykonywaniem pracy. Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich chętnych studentów Socjologii oraz Pracy Socjalnej, niezależnie od roku.

Szkolenie odbędzie się w dniu 01.06.2021 poprzez usługę MS Teams. Uczestnictwo dla studentów Wydziału Socjologii jest bezpłatne. Udział w szkoleniu nie zwalnia z obecności na innych zajęciach. Spotkanie będzie prowadzone przez poznańską adwokatkę, specjalistkę w dziedzinie. Jeśli chcecie dowiedzieć się (lub uporząkować wiedzę) na temat praw przysługujących Wam w miejscu pracy oraz przepisów obowiązujących pracodawców, koniecznie się zgłoście!

Zapisy u dra Łukasza Skoczylasa: luke@amu.edu.pl Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać pod wskazanym adresem mailowym, prosimy o niezwlekanie ze zgłaszaniem chęci uczestnictwa.