Dotyczy studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia

Dyrekcja Szkoły Językowej UAM informuje, że w dniu 25 września 2019 r. o godz. 9.00 odbędzie się poprawkowy egzamin certyfikacyjny dla studentów III roku studiów stacjonarnych I stopnia.

Zapisy na egzamin przyjmowane są do 23 września 2019 r. drogą mailową na adres lektorat@amu.edu.pl. Osoby, które uzyskały dotychczas minimum 2 oceny niedostateczne
z egzaminu, przed podejściem do kolejnego terminu, zobowiązane są złożyć w sekretariacie Szkoły zgodę Dziekana, umożliwiającą podejście do egzaminu certyfikacyjnego.