Ruszyły zapisy na kolejną edycję szkolenia dotyczącego prawa pracy oraz umów cywilno-prawnych związanych z wykonywaniem pracy dla studentów Instytutu Socjologii UAM. 

Szkolenie odbędzie się 12.06.2018 w godzinach 14:00-20:00 w Instytucie Socjologii UAM.

Uczestnikami mogą być tylko studenci Instytutu Socjologii UAM. Szkolenie jest bezpłatne.

Szkolenie prowadzone będzie przez poznańską adwokat. 

Uczestnictwo w szkoleniu nie jest równoznaczne z usprawiedliwieniem nieobecności na innych zajęciach. 

Zapisy u dr. Łukasza Skoczylasa luke@amu.edu.pl