Zapraszamy studentów I i II stopnia pracy socjalnej oraz socjologii na warsztaty w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Osoby zainteresowane proszone są o zgłoszenie osobiście do Pana dr Ryszarda Necla – organizatora warsztatów lub na adres e-mail: necel@amu.edu.pl Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń. Zgłoszenia przyjmowane będą do dnia 16 listopada.

Warsztat dotyczyć będzie następujących zagadnień: metodyka postępowania w ramach procedury Niebieskiej Karty (NK), praktyczny wymiar współpracy organizacji i instytucji w obszarze przemocy, możliwe sposoby interwencji w sytuacji przemocy wobec dzieci, rola pracownika socjalnego i innych ich podmiotów w interwencji kryzysowej. Prowadząca warsztat: funkcjonariuszka Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu odpowiedzialna w województwie za procedurę Niebieskiej Karty.

Czas:
Warsztat zaplanowany na 10 godzin odbywać się będzie w dwóch turach: 20 listopada od godz. 15.00 do godz. 20.00 oraz 27 listopada od godz. 15.00 do 20.00.

Miejsce:
sala 112, bud. C, Instytut Socjologii.

Każdy z uczestników otrzyma zaświadczenie o udziale w warsztacie.