Studium Językowe UAM informuje, że w dniu 13 lutego 2024 r. (wtorek) od godz. 13:30 na stronie ul.amu.edu.pl rozpocznie się rejestracja żetonowa na lektoraty z języka obcego dla studentówWydziału Socjologii I oraz II roku studiów stacjonarnych pierwszego stopnia i trwać będzie do 3 marca 2024 r. (niedziela) do godz. 24.00. 

 

Terminy zajęć będą dostępne na stronie ul.amu.edu.pl w dniu 12 lutego 2024 r.  Studenci I roku na podstawie wykonanego testu poziomującego otrzymują żeton z danego języka na odpowiedni poziom zaawansowania. Student, który nie wykonał testu poziomującego nie otrzyma żetonu

Studenci II roku z wyjątkiem Wydziału Anglistyki otrzymują żeton według poniższego schematu: 

- student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B1, 
w semestrze letnim 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B21, 

- student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B21, 
w semestrze letnim 2023/2024 otrzyma żeton na poziom B22, 

- student, który w semestrze zimowym 2023/2024 zaliczył lektorat na poziomie B22 zakończył lektorat ogólnojęzykowy i otrzymuje żeton na egzamin certyfikacyjny. 

Żeton zostanie nadany, jeśli student ma zaliczony lektorat w semestrze zimowym (wpisaną ocenę do systemu USOS). 

 

Studenci, którzy nie zarejestrują się na lektorat z języka obcego w czasie trwania rejestracji na ul.amu.edu.pl zobowiązani są dostarczyć do Studium Językowego UAM wniosek o zapisanie do grupy z j. obcego. Wykaz Koordynatorów z ramienia Studium Językowego UAM dostępny jest na stronie sj.amu.edu.pl Na podstawie złożonego wniosku student zostanie zapisany przez koordynatora ds. USOS do grupy, w której są wolne miejsca! 

Szczegółowe informacje odnośnie zasad uczęszczania na lektorat w Studium Językowym UAM dostępne są na stronie internetowej sj.amu.edu.pl. Koordynatorką z ramienia Studium Językowego dla Wydziału Socjologii jest mgr Patrycja Nowak, tel. 61 829 29 80, patrycja.nowak@amu.edu.pl, pokój 331, Collegium Heliodori Święcicki, ul. Grunwaldzka 6.