Zachęcamy do zapoznania się ze szczególowymi informacjami dotyczącymi świadczeń pomocy socjalnej w roku akademickim 2023/2024, doostępnymi na stronach:

Informacje dotyczące świadczeń pomocy socjalnej w roku akademickim 2023/2024

Harmonogram postępowania w sprawie przyznania stypendium socjalnego i stypendium dla osób niepełnosprawnych w roku akademickim 2023/2024

Instrukcje składania wniosków w USOSweb

Zarządzenie nr 329/2022/2023 Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu z dnia 23 maja 2023 roku w sprawie harmonogramu postępowania w sprawie przyznania studentom świadczeń pomocy materialnej oraz ubiegania się przez studentów o zakwaterowanie w domach studenckich w roku akademickim 2023/2024