Szanowni Państwo,

prowadzimy socjologiczne badania naukowe na temat społecznego znaczenia nazwiska. Nazwisko jako fakt kulturowy i społeczny jest fenomenem wieloprzedmiotowym, wieloznaczeniowym i stanowi przedmiot studiów kilku dyscyplin naukowych. Na Wydziale Socjologii UAM podjęłyśmy pionierskie w Polsce badania poświęcone sprawstwu i podmiotowości kobiet w procesie podejmowania przez nupturientów decyzji o brzmieniu nazwiska po ślubie. Eksploracje mają kilka zaplanowanych etapów. Aktualnie zależy nam na poznaniu opinii dorosłych mieszkańców Polski na temat brzmienia nazwiska tych osób, które zmieniają stan cywilny (ślub, rozwód). W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o wypełnienie ankiety, którą można znaleźć pod adresem:

Link do ankiety nt. znaczenia nazwiska

Jej wypełnienie nie zajmie Państwu więcej niż 10 minut. Ankieta jest w pełni anonimowa a uzyskane wyniki (opracowane zbiorczo) będą służyły jedynie celom naukowym. Uprzejmie prosimy o udostępnienie linku osobom zainteresowanym udziałem w badaniu ankietowym.

Z wyrazami szacunku,
Prof. UAM dr hab. Iwona Przybył
Prof. UAM dr hab. Magdalena Ziółkowska