Serdecznie zapraszamy na wykład Dr. phil. Antje Klitkou pt.

The role of intermediary organisations in the sustainable transition of the Norwegian construction and building sector in Norway towards the broader deployment of wooden construction materials

(Rola organizacji pośredniczących w zrównoważonej transformacji norweskiego sektora budowlanego celem szerszego zastosowania materiałów budowlanych z drewna)

 

Kiedy? Czwartek, 19.05.2022, godz. 18:30
Gdzie? Wydział Socjologii, bud. D, Sala 107

Prelekcja zostanie wygłoszona w języku angielskim, w spotkaniu będzie można uczestniczyć zdalnie, pod załączonym linkiem (KLIKNIJ, aby przejść).

 

Dr. phil. Antje Klitkou - senior researcher i doradczyni ds. projektów unijnych w NIFU (Nordic Institute for Studies Innovation, Research and Education) z siedzibą w Oslo w Norwegii. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji na temat różnorodności biologicznej, zrównoważonej transformacji, przemian energetycznych.

Dr. phil. Antje Klitkou – senior researcher and EU-projects adviser at Oslo-based NIFU, Nordic Institute for Studies Innovation, Research and Education. She is the author of numerous publications on biodiversity, sustainable transformative change, energy transition.

 

In her seminar lecture, dr Klitkou will present an ongoing study on sustainability transitions of the Norwegian construction sector, in particular by increasing the use of wood. The construction sector is very conservative and path-dependent. Existing path-dependencies and lock-mechanisms contribute to an unsustainable development within this sector and prevent a sustainable transformation. A crucial question is therefore how to change path-dependencies and overcome lock-ins – what types of actors and efforts are required for such change? In the presented paper attention to the specific role of different types of intermediary organisations in the transition to a more sustainable construction sector in Norway has been paid. How such intermediaries contribute to more sustainable developments in the construction sector, with focus on the use of wood, has been investigated.

W swoim wykładzie dr Klitkou przedstawi częściowe wyniki realizowanych w Norwegii badań dotyczących zmian w zakresie zrównoważonego rozwoju w sektorze budowlanym, przede wszystkim zwiększenia wykorzystania drewna. Sektor budowlany jest bardzo konserwatywny i uwikłany w zależność ścieżkową (path-dependent). Istniejące zależności i mechanizmy blokujące przyczyniają się do niezrównoważonego rozwoju tego sektora i utrudniają zrównoważoną transformację. Kluczowym pytaniem jest zatem, jak zmienić zależność od ścieżki i przezwyciężyć blokady oraz jakie rodzaje aktorów i wysiłków są potrzebne do takiej zmiany? W wykładzie szczególna uwaga zostanie poświęcona roli różnego rodzaju organizacji pośredniczących w procesie przechodzenia do bardziej zrównoważonego sektora budowlanego w Norwegii. Przedstawione zostaną wstępne wyniki: w jaki sposób tacy pośrednicy przyczyniają się do bardziej zrównoważonego, szczególnie poprzez zwiększanie użycia drewna, rozwoju sektorowego.