Szanowni Państwo,

pojawiły się nowe informacje na temat organizacji pracy na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. W najbliższych tygodniach, zgodnie z Zarządzeniem Rektora UAM nr 165/2021/2022, od 24 stycznia do 23 lutego (a więc również w trakcie sesji) przechodzimy w tryb kształcenia na odległość, niezależnie czy zostało to przewidziane w programie studiów albo w programie kształcenia. Szczegółowe ustalenia odnośnie zaliczeń i egzaminów zostaną przekazane przez prowadzących zajęcia.

 

POBIERZ Zarządzenie Rektora UAM nr 165/2021/2022