W dniach 11-12.01.19, odbyły się Instytutowe warsztaty wyjazdowe w Ciążeniu. Ponad trzydziestu uczestników (pracowników, doktorantów, studentów socjologii oraz studentów pracy socjalnej z naszego Instytutu) spędziło pracowity dzień w późnobarokowym pałacyku. W przerwach zaznawano wytchnienia na łonie natury, spacerując po zabytkowym ogrodzie francuskim oraz parku krajobrazowym w korycie Warty.

W pierwszym dniu wyjazdu, po zakwaterowaniu, sześć zespołów zaprezentowało założenia swoich projektów naukowych na forum, aby móc je przedyskutować i poddać życzliwej, konstruktywnej krytyce. Później odbyły się warsztaty z kreatywności (przygotowane przez dr Dorotę Mroczkowską), a po nim zajęto się właściwą pracą w zespołach. Wieczorem był czas na wspólną kolację i świętowanie imienin prof. Honoraty Jakubowskiej, jednej z uczestniczek wyjazdu. W drugim dniu zrekapitulowano pracę zespołów i przedstawiono przybliżone terminy realizacji zadań. Około dwunastej autokar wraz z uczestnikami ruszył z powrotem na Kampus Ogrody.

Warsztatom przyświecały dwa cele: integracja pracowników i studentów oraz organizacja przebiegu prac nad założonymi projektami, których efektem będą prace dyplomowe, wystąpienia konferencyjnego i/lub wspólne publikacje. Wnioskując po opiniach uczestników, obydwa cele udało się zrealizować. Obecna na wyjeździe prof. Aldona Żurek zapowiedziała, że kolejny takie spotkanie odbędzie się w kwietniu, tym razem już w Poznaniu.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w warsztatach i życzymy energii w realizacji ambitnych planów!

1. Palac Ciazen
1. Palac Ciazen
2. Praca grupowa
2. Praca grupowa
3. Podsumowanie prac zespolow
3. Podsumowanie prac zespolow
4. Podsumowanie prac zespolow
4. Podsumowanie prac zespolow
5. Podsumowanie prac zespolow
5. Podsumowanie prac zespolow
6. Wspolna kolacja
6. Wspolna kolacja
7. Krojenie tortu
7. Krojenie tortu
8. Spacery po osrodku
8. Spacery po osrodku
9. Ciazen - grupowo
9. Ciazen - grupowo
11. Spacery po parku
11. Spacery po parku