Konferencja zatytułowana: „A Centennial of The Polish Peasant in Europe and America: Inspiration of Thomas and Znaniecki’s Work for Sociological Scholarship on the Contemporary Globalization Processes" odbyła się 24 i 25 maja 2018. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Haverford Institute of Public Sociology oraz Instytut Socjologii, ze specjalnym wkładem profesor Suavy Zbierska-Salamah. W ramach konferencji udało się zgromadzić w Poznaniu znaczące grono socjologów amerykańskich i Europejskich, podejmując zamysł podtrzymania związku pomiędzy środowiskami socjologicznymi po obu stronach Atlantyku, inspirowanych studiami Znanieckiego i Thomasa. W Poznaniu gościliśmy m.in. Prof. Mary Waters (Harvard University), Profesora Michaela Burawoya (University of California), Prof. Eli Zaretskiego (The New School of Social Research) a także Prof. Martina Bulmera (University of Surray). Konferencja stawiała sobie szereg celów. Najważniejsze dwa dotyczyły: (1) „rewitalizacji” problematyki poruszanej przez obydwu autorów pracy poświeconej „Chłopu polskiemu…”, a szczególnie przez Floriana Zanieckiego oraz (2) pokuszenia się o zbadanie potencjału naukowego zwartego w formule współpracy polsko-amerykańskiej na gruncie składnika wspólnej tradycji badań społecznych. Pierwszy z celów okazał się trudniejszy w realizacji od drugiego. Okazało się, że tradycja badań kulturalistycznych Znanieckiego, połączona ze świadomością jej źródeł, jest stosunkowo słabo kultywowana na uniwersytetach amerykańskich. Z drugiej jednak strony, istnieje otwartość na stawiane nowych problemów w starym świetle. Co ciekawe zainteresowanie projektem wyrazili przedstawiciele środowiska badawczego z Nowego Yorku (The New School for Social Research), podobnie zresztą pojawiło się kilka interesujących prezentacji dot. polskich migrantów/Polonii w Nowym Yorku.

Konferencja zgromadziła dwudziestu kilku badaczy z Ameryki, Polski i Europy, wywołała również pewne zainteresowanie środowiska polskich socjologów z ośrodków warszawskiego i łódzkiego. Odtwarzające się środowisko zainteresowane kontynuowaniem nurtu badań zapoczątkowanych 100 lat temu, zaproponowało restytuowanie Towarzystwa Floriana Znanieckiego, którego cele są naukowe i zorientowane na podtrzymywanie więzi badaczy przyznających się do dziedzictwa Znanieckiego. Spiritus movens inicjatywy jest dr hab. Andrzej Przestalski (autor świetnego wykładu na konferencji), do którego prosimy się zgłaszać z akcesem i ewentualnymi pytaniami (Andrzej Przestalski: przestal@amu.edu.pl).

W ramach sprawozdawania owoców konferencji zapraszamy do przejrzenia przygotowanych materiałów wideo:

Sympozjum socjologów 2018. Polski Chłop w Europie i Ameryce: materiał dziennikarski - https://www.youtube.com/watch?v=HXtL-Jj_CGM 

Inaugurujący wykład Michaela Burawoya zatytułowany: A Century of Ethnography -https://www.youtube.com/watch?v=kVR_X--e5oM 

Wystąpienie Chada Alana Goldberga zatytułowane: The Polish Peasant as a Study of Civil Incorporation and Nation Building - https://www.youtube.com/watch?v=qQnGONRKGyg 

Poniżej kilka zdjęć z wydarzenia i atrakcji zasponsorowanych przez Haverford Institute of Public Sociology. Wielkie podziękowania dla profesor Suavy Zbierska-Salamah, której bogate kontakty międzynarodowe pozwoliły Instytutowi Socjologii na zorganizowanie bezprecedensowego sympozjum naukowego.

 

DSC_1
DSC_1
DSC_2
DSC_2
DSC_3
DSC_3
DSC_4
DSC_4
DSC_5
DSC_5
DSC_6
DSC_6
DSC_7
DSC_7
DSC_8
DSC_8
DSC_9
DSC_9
DSC_10
DSC_10