Studenci I roku studiów magisterskich na kierunku "Praca Socjalna" wzięli udział w warsztacie "Integracja społeczna poprzez animację kulturalną" prowadzonym przez Agnieszkę Chlebowską (Fundacja Dzielnico, Design Thinking Institute).

Podczas warsztatów uczestniczki i uczestnicy pracowali nad konkretnym przykładem działań ze społecznością, poprzez analizę dostępnego case study - tworzyli scenariusze innych wydarzeń oraz projektowali działania. Przy wykorzystaniu map oraz listów omawiane były szanse i słabe strony miejsca, wydarzenia czy społeczności współtworzącej działania.

Uczestnicy i uczestniczki mieli okazję przećwiczyć rozmowę zapraszającą do współdziałania, omawiali sposoby komunikowania się z innymi oraz narzędzia przydatne w planowaniu działań i diagnozie potrzeb społeczności. Poznali również metodę empowermentu - wzmacniania społeczności lokalnej.