18 grudnia 2017, późnym popołudniem w Centrum Kultury ZAMEK, odbył się ponaddwugodzinny panel dyskusyjny poświęcony dwóm czołowym naukom społecznym – antropologii oraz socjologii. Rozmawiano o podobieństwach i różnicach obu dyscyplin, ich punktach stykowych, wspólnym dorobku teoretycznym i metodologicznym, a także doświadczeniach zaproszonych gości, którzy w swojej praktyce badawczej nierzadko korzystali z instrumentarium sąsiadów. Interesującym wątkiem w dyskusji była próba zidentyfikowania przyczyn marginalizacji antropologii w debacie publicznej. Spotkanie miało być żywe, inspirujące i takie właśnie było. Dla uczestników przewidziano poczęstunek oraz gorące napoje.

Raz jeszcze chcielibyśmy podziękować zaproszonym gościom (dr Aleksandrze Lis, dr Małgorzacie Kowalskiej, prof. Michałowi Buchowskiemu, prof. Krzysztofowi Podemskiemu, dr hab. Magdalenie Ziółkowskiej-Kuflińskiej oraz dr Marcie Skowrońskiej) oraz moderatorkom (Annie Kosmaczewskiej i Martynie Glock). Wydarzenie zostało zorganizowane jako wspólna inicjatywa Koła Naukowego Studentów Socjologii UAM oraz Studenckiego Koła Naukowego Etnologów UAM. Poniżej znajdą Państwo wybrane zdjęcia.

DSC04319
DSC04319
DSC04324
DSC04324
DSC04330
DSC04330
DSC04342
DSC04342
DSC04349
DSC04349
DSC04357
DSC04357