W dniu 6 grudnia przedstawiciele naszego Instytutu wzięli udział w konferencji uczelnianej II Dzień Jakości Kształcenia UAM na Wydziale Historycznym. Spotkanie było okazją do wymiany doświadczeń i prezentacji dobrych praktyk w poprawianiu jakości kształcenia na Uniwersytecie. W trakcie konferencji miała również miejsce sesja posterowa, podczas której lic. Daria Paroń i lic. Patryk Moszka z udziałem dr Ryszarda Necla zaprezentowali dwa postery „Znamy się na ludziach”, „Po pierwsze praktyka” promujące działania projakościowe w naszym Instytucie oraz współpracę ze środowiskiem.

Plakaty są owocem współpracy koła naukowego socjologii i pracy socjalnej przy graficznym wsparciu Pana mgr Przemysława Rury. Plakaty zostały powieszone na korytarzu Instytutu Socjologii, tym samym serdecznie zachęcamy do zapoznania się z nimi.

 

Zdjęcie z prezentacji posteru (1)

Zdjęcie z prezentacji posteru (2)