Seminarium wydziałowe. Zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 5 czerwca o godzinie 10:00. Referat wygłosi dr Krzysztof Mączka. Szczegółowe informacje na stronie: seminarium wydziałowe.

Godziny rektorskie. Decyzją Pana Prorektora prof. dr hab. Przemysława Wojtaszka w związku z Wielkim Grillowaniem w dniach 6 i 7 czerwca 2023 roku od godziny 15.00 obowiązują godziny rektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Dzień rektorski. Dzień 9 czerwca 2023 roku jest dniem rektorskim, wolnym od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Warsztaty Poradnii RiWP. Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego zaprasza wszystkich studentów na organizowane warsztaty psychoedukacyjno–rozwojowe oraz wszystkich pracowników UAM na kolejne warsztaty dotyczące emocji i radzenia sobie z nimi. Informacje o warsztatach można znaleźć na stronie: Warsztaty-czerwiec

Ankieta dotycząca dostępności dla osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy do wypełnienia ankiety Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami dotyczącej dostępności naszego uniwersytetu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami i innymi trudnościami w uczeniu się. Szczegółowe informacje na stronie: ankieta BWON.

Uniwersytet Otwarty. Zachęcamy do zgłaszania zajęć do oferty Uniwersytetu Otwartego na kolejny trymestr, który rozpocznie się w październiku 2023. Zajęcia można zgłaszać do 26 czerwca, do dr Łukasza Rogowskiego (lukasz.rogowski@amu.edu.pl) lub bezpośrednio do biura Uniwersytetu (uo@amu.edu.pl). Za prowadzenie zajęć w ramach UO otrzymuje się wynagrodzenie.

VII edycja konkursu im. E. Tarkowskiej. Zapraszamy do udziału w Konkursie im. Prof Elżbiety Tarkowskiej. Nagroda zostanie przyznana za autorską (współautorską) pracę naukową z zakresu nauk społecznych o problemach ubóstwa i/lub wykluczenia społecznego, opublikowaną w 2021 lub 2022 roku. Pracę konkursową wraz z podpisanym odpowiednim formularzem zgłoszeniowym należy przesłać na adres: konkurstarkowskiej@pts.org.pl, do dnia 22 września 2023 r. Szczegóły w załączonym pliku: Zaproszenie do udziału w Konkursie im. prof. E. Tarkowskiej