Seminarium wydziałowe. Zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 29 maja o godzinie 10:00 w sali A, budynek E. Referat pt. "Krewni. Struktura sieci a emocje" przedstawi prof. Iwona Przybył. Szczegóły na stronie: seminarium wydziałowe