Zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 29 maja o godzinie 10:00 w sali A, budynek E. Referat pt. "Krewni. Struktura sieci a emocje" przedstawi prof. Iwona Przybył.

 

Wystąpienie będzie poświęcone prezentacji wyników badań empirycznych na temat morfologii sieci krewnych kobiet i mężczyzn a także obecności relacji ambiwalentnych i problemowych, w trzech fazach życia: wczesnego dorosłego, dorosłego w średnim wieku i młodszego seniora. Badania były prowadzone w 2021 r. na próbie 109 osób w wieku 20-69 lat. Analiza pokazała, że morfologia wewnętrznych kręgów sieci społecznej jest uzależniona od płci oraz fazy życia, nie od biograficznej dostępności krewnych. Życie rodzinne jest zorganizowane i skupione wokół kobiet i krewnych pochodzących ze strony matki, co ma swoje przełożenie m.in. na rodzaj odczuwanych emocji wobec osób, z którymi łączą nas wspólne geny. Poza prezentacją wyników badań zostanie podjęta próba wyjaśnienia przyczyn „produkowania” ambiwalencji w określonych węzłach sieci krewniaczej w odwołaniu do teorii władzy-statusu Theodore D. Kempera.