Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ronit Windzberg Sasson. W poniedziałek 30 stycznia 2023 roku o godz. 11.00, w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ronit Windzberg Sasson pt. "The Social Role of the Mentor in the Democratic School in Israel. The Concept and Practise (in the Perspective of the Sociology of Education)". Szczegóły obrony dostępne na stronie wydziałowej: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Ronit Windzberg Sasson

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kubackiej. W poniedziałek 6 lutego 2023 roku o godz. 10.00, na Wydziale Socjologii UAM, ul. Szamarzewskiego 89, budynek D, sala 107, odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kubackiej, pt. „(Nie)użytki nudy? Znaczenia, doświadczanie i radzenie sobie z nudą w perspektywie współczesnych przemian”. Szczegóły obrony dostępne na stronie wydziałowej: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Małgorzaty Kubackiej

Badania na temat dostępności Uniwersytetu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami zwraca się z uprzejmą prośbą i zaproszeniem do udziału w badaniach jakościowych oraz ilościowych dotyczących wspierania osób z niepełnosprawnościami na naszym uniwersytecie. Badania te realizowane są w ramach projektu PO WER "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku" W wyniku badania powstanie raport diagnostyczny wraz z rekomendacjami do dalszych zmian. Państwa odpowiedzi będą bardzo ważne w kontekście zaproponowanych rekomendacji. Szczegółowe informacje dostępne na stronie: Badania na temat dostępności Uniwersytetu do potrzeb osób z niepełnosprawnościami

Szkolenie "Reagowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami psychicznymi". Zapraszamy na ostatnie terminy szkoleń dla pracowników administracji. Szkolenie jest dwudniowe i odbywa się w godzinach 9:00-16:00. Zgłoszenia poprzez formularz: Reagowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem osób z niepełnosprawnościami psychicznymi.
Poniżej informacja o terminach:
• Grupa 8: 02 i 03.02.2023 w godzinach 9:00-16:00 (szkolenie stacjonarnie, sala A DS JOWITA)
• Grupa 9: 23 i 24.02.2023 w godzinach 9:00-16:00 (szkolenie stacjonarnie, sala A DS JOWITA)
• Grupa 10: 14 i 15.03.2023 w godzinach 9:00-16:00 (szkolenie stacjonarnie, sala A DS JOWITA)