II edycja konkursu na najlepsze prace licencjackie. Ogłaszamy II edycję konkursu na najlepsze prace licencjackie napisane na Wydziale Socjologii. Do konkursu będą mogły zostać zgłoszone prace licencjackie, które powstaną w ramach seminariów licencjackich rozpoczętych w obecnym roku akademickim i które zostaną obronione do dnia 30 września 2023 r. Termin składania wniosków: 30 października 2023 r. Więcej informacji w tym wniosek konkursowy oraz regulamin dostępne są na stronie: II edycja konkursu na najlepsze prace licencjackie napisane na Wydziale Socjologii. Wyniki pierwszej edycji konkursu znajdują się na stronie: Wyniki konkursu.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Vered Azulay. 5 grudnia 2022 roku o godz. 11.00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Vered Azulay pt. "Teacher Burnout in Youth Villages in Israel" ". Szczegóły obrony dostępne na stronie wydziałowej: Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Vered Azulay.

Stypendia Ministra dla wybitnych młodych naukowców. Od 1 grudnia 2022 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej. W celu złożenia wniosku zainteresowany kandydat opracowuje dokument w system ZSUN/OSF: System ZSUN/OSF. W celu walidacji poprawności danych zawartych we wniosku, prosimy kandydatów do stypendium o kontakt z pracownikiem BWM, p. Władysławem Miłoszem oraz dodanie redaktora pomocniczego wniosku (login: wmilosz). Po zakończeniu edycji wniosku kandydat generuje PDF wniosku, który przesyła na adres wmilosz@amu.edu.pl, jednocześnie drukuje 1 egz. dokumentu celem przedłożenia do podpisu przez właściwego Dziekana. Termin składania wniosków na Wydziale Socjologii (Biuro Obsługi Wydziału) do dnia 13 grudnia 2022 r.