Wykłady otwarte prof. Jeana-Claude Kaufmanna. W dniach 23-24 maja gościem naszego Wydziału będzie prof. Jean-Claude Kaufmann. Zaplanowane zostały dwa wykłady, które odbędą się w formie hybrydowej. Szczegółowe informacje na stronie internetowej: prof. Jean-Claude Kaufmann w Poznaniu. Wizyta jest realizowana przy wsparciu finansowym Miasta Poznań.

Spotkanie wokół książki Izabeli Wagner "Bauman. Biografia"19 maja o godzinie 16:00 odbędzie się seminarium otwarte Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych, poświęcone najnowszej książce prof. Izabeli Wagner. Seminarium odbędzie się 19 maja o godzinie 16:00 w formie hybrydowej. Na żywo zapraszamy do sali 107 w budynku D na Kampusie Ogrody. Link do spotkania w formie online i inne szczegółowe informacje na stronie internetowej: Homecoming. Poznańskie powroty Janiny i Zygmunta Baumanów.

Antje Klitkou - wykład na temat zrównoważonej transformacji. Zapraszamy na wykład dr Antje Klitkou pt. The role of intermediary organisations in the sustainable transition of the Norwegian construction and building sector in Norway towards the broader deployment of wooden construction materials. Odbędzie się on w formie hybrydowej 19 maja o godzinie 18:30. Na żywo zapraszamy do sali 107 w budynku D na Kampusie Ogrody. Link do spotkania w formie online i inne szczegółowe informacje na stronie internetowej: wykład dr Antje Klitkou.

"Pilotaż dochodu podstawowego w Polsce"Fundacja Znanieckiego we współpracy z Wydziałem Socjologii UAM, Polskim Towarzystwem Socjologicznym (Oddział Poznański) i Poznańskim Towarzystwem Przyjaciół Nauk zaprasza 12 maja 2022 r. o godz. 18:00 na seminarium, którego celem jest przedstawienie założeń programu dochodu podstawowego i propozycji jego pilotażu w wybranych gminach pogranicza w Polsce. Zaprezentowana zostanie koncepcja eksperymentu na terenach leżących przy granicy z Rosją, z uzasadnieniem wyboru tego obszaru oraz sposobów finansowania tego świadczenia. Referaty wygłoszą: dr Mariusz Baranowski (Wydział Socjologii UAM), dr hab. Piotr Jabkowski (Wydział Socjologii UAM), dr Radomir Matczak (Związek Miast Polskich), dr hab. Ryszard Szarfenberg (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych UW), dr Maciej Szlinder (Polska Sieć Dochodu Podstawowego). Więcej szczegółów TUTAJ. Link do MS Teams: TUTAJ

Absolutorium. W niedzielę 22 maja o godzinie 11:30 w Auli Uniwersyteckiej przy ul. Wieniawskiego 1 odbędzie się uroczystość absolutoryjna studentek i studentów naszego Wydziału. Zaproszenia na absolutorium znajdują się w Biurze Obsługi Wydziału. Jednocześnie informujemy, że uroczystości absolutoryjne dla 3 roku socjologii pierwszego stopnia odbędą się w innym terminie.

Konkurs na dofinansowanie projektów do prac magisterskich. Ogłoszona została II edycja wydziałowego konkursu na dofinansowanie projektów badawczych na potrzeby realizacji prac magisterskich. Wnioski można składać do 13 czerwca. Więcej informacji na stronie: Konkurs na dofinansowanie.

HR Excellence in Research - Konsultacje Action Plan na lata 2022-2024. W imieniu Komitetu Sterującego Zespołem ds. wdrożenia Kartu i Kodeksu, w ramach projektu HR Excellence in Research, informujemy o spotkaniach konsultacyjnych (MS Teams - 16 i 19 maja) w sprawie nowego Action Plan na lata 2022-2024. Szczegóły w poniższym komunikacie: HR Excellence in Research - Konsultacje Action Plan na lata 2022-2024

Praca ze studentem z trudnościami natury psychicznej i poznawczej - w języku angielskim. Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w cyklu zdalnych szkoleń z zakresu pracy ze studentami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej. Szkolenie online w języku angielskim odbędzie się w dniach 19 i 26 maja w godzinach: 9:00-12:30. Szczegółowe informacje oraz zgłoszenia na stronie: Warsztaty "Working with students with mental and cognitive difficulties, 19 i 26 maja br. 9:00-12:30

Tworzenie dostępnych materiałów dydaktycznych. Zapraszamy także na szkolenie online z Tworzenia Dostępnych Materiałów Dydaktycznych: 13 maja oraz 9 czerwca w godzinach 9:00-14:00. Szczegółowe informacje i zgłoszenia: Rejestracja na warsztaty „Tworzenie dostępnych materiałów dydaktycznych”.

Partnerstwo do projektu ze szwedzkimi instytucjami. Szwedzkie jednostki działające na rzecz młodzieży poszukują partrnerów do przygotowania wspólnej propozycji projektu dotyczącego podnoszenia świadomości występowania przemocy. Szczegóły: projekt dot. przemocy.

Program ICON. Do 31 maja istnieje możliwość ubiegania się o stypendium w programie ICON SGroup. Oferta skierowana jest do pracowników naukowych, administracyjnych oraz doktorantów. Wysokość grantu wynosi 1000 Euro. Staż (przynajmniej 5 dni roboczych) można odbyć od stycznia do grudnia 2022 r. 19 maja o 15.00 odbędzie się sesja informacyjna, na która można się zarejestrować: Rejestracja, Program ICON, 19 maja godzina 15:00. Warunki ubiegania się o grant to m.in.:

  • doświadczenie we współpracy z regionem, gdzie chce się odbyć staż ( Ameryka Łacińska, Chiny, Afryka)
  • list wsparcia ze strony instytucji macierzystej oraz ze strony instytucji przyjmującej na staż
  • ustanowienie celów, które chce się zrealizować podczas mobilności
  • przygotowanie listu motywacyjnego, CV