Seminarium wydziałowe. W najbliższy poniedziałek 22 marca o godzinie 10:00 w ramach wydziałowego seminarium naukowego odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu seminariów otwartych Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych. Podczas spotkania dr hab. prof. UEP Piotr Michoń przedstawi referat pt. "Madka z bombelkiem" - postrzeganie zasługiwalności w polityce społecznej. Seminarium odbędzie się w zespole Wydziału Socjologii na MS Teams: link do spotkania. Więcej na temat seminariów otwartych, w tym abstrakt wystąpienia prof. Michonia, na naszej stronie internetowej. Zapraszamy również do dołączenia do wydarzenia na Facebooku.

Czym było, jest i może być dla Ciebie miasto Poznań? Ruszyła czwarta edycja konkursu zainicjowanego w 1928 r. przez Floriana Znanieckiego. Wydarzenie organizowane jest przez Wydział Socjologii UAM we współpracy z Miastem Poznań, Fundacją Rozwoju Miasta Poznania i Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego. Zespół naukowy projektu tworzą: Krzysztof Podemski i Marek Ziółkowski (inicjatorzy), Maciej Frąckowiak i Jacek Kubera (koordynatorzy), a także Małgorzata Kubacka (sekretarz konkursu). Zachęcamy do przekazywania informacji o konkursie. Interesują nas wypowiedzi osób mieszkających w Poznaniu lub związanych z nim (np. mieszkańcy aglomeracji), w różnym wieku, o różnych poglądach, zawodach, perspektywach życiowych. Pisane i mówione (nowość) wypowiedzi zbierane będą do 30 czerwca 2021 r. Przewidziano nagrody dla laureatów, a także losowanie nagród wśród wszystkich uczestniczek i uczestników. Więcej informacji na stronie: www.czympoznan.pl.

Szkolenia Centrum Wsparcia Projektów UAM. Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniach on-line poświęconych otwartym konkursom NCN PRELUDIUM 20 oraz OPUS 21. Szkolenia na platformie Teams poprowadzi kierownik Sekcji Wsparcia Aplikacji Grantowych dr Anna Stachowiak-Szrejbrowska. Odbędą się one w zespole Oferta konkursowa 2021. Osoby chętne do wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o kontakt: annsta4@amu.edu.pl Jeśli są już Państwo członkiem w/w zespołu wystarczy dołączyć do wybranego wydarzenia w kalendarzu. Terminy szkoleń:

  • PRELUDIUM: 22 marca, godz. 8:30-10:00
  • OPUS: 29 marca, godz. 8:30-10:00

Zaproszenie do pełnienia funkcji obserwatora przebiegu egzaminów zewnętrznych w 2021 roku. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zaprasza do pełnienia roli obserwatora podczas egzaminów. Przyjęcie akcesu na obserwatora przez OKE w Poznaniu nastąpi po zarekomendowaniu kandydata przez instytucję oraz osobę uprawnioną do takiej rekomendacji. W zgłoszeniu należy określić rodzaj egzaminu, przedmiot (dotyczy egzaminu ósmoklasisty), zakres/poziom (dotyczy egzaminu maturalnego), część (dotyczy egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie i egzaminu zawodowego) oraz gminę lub powiat na terenie którego kandydat będzie uczestniczył w obserwacji. Formularz zgłoszeniowy jest dostępny na stronie internetowej OKE. Osoby zainteresowane mogą przesyłać wypełnione formularze do p. Marzeny Pawłowskiej (marzenap@amu.edu.pl) najpóźniej 3 tygodnie przed terminem egzaminu. Więcej informacji o terminach egzaminów TUTAJ.