VII Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej. W dniach 15-21 marca na naszym Wydziale odbędzie się VII Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej. Wydarzenie jest organizowane przez Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej, a patronat nad nim objęło Polskie Stowarzyszenie Szkół Pracy Socjalnej. Więcej szczegółów na naszej stronie wydziałowej.

Seminarium otwarte Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych. Zapraszamy na wykład dr hab. prof. UEP Piotra Michonia pt. "Madka z bombelkiem" - postrzeganie zasługiwalności w polityce społecznej. Spotkanie odbędzie się w poniedziałek 22 marca, w ramach seminarium wydziałowego. Szczegółowe informacje na stronie intrenetowej.

Warsztaty dydaktyczne UAM. Zapraszamy do zapisów na kursy w ramach czwartej edycji projektu „Warsztaty dydaktyczne UAM”. Wszystkie kursy odbywać się będą zdalnie w MS Teams i są nieodpłatne. Liczba miejsc na poszczególne kursy jest ograniczona – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Szczegółowe informacje i formularze zgłoszeniowe na stronie UAM.

Warsztaty "Praca z osobami z trudnościami natury psychicznej i poznawczej". Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami UAM organizuje warsztaty skierowane do osób pracujących ze studentkami i studentami. Szczegółowe informacje na naszej stronie internetowej.

Nagroda Naukowa Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy. Urząd Miasta Poznania realizuje kolejną edycję przyznawanej corocznie Nagrody Naukowej Miasta Poznania oraz Stypendium dla młodych badaczy z poznańskiego środowiska naukowego. Obowiązujące przy zgłaszaniu kandydatów do nagrody i stypendium formularze wniosków dostępne są w poniższych linkach do stron Urzędu Miasta dot. poszczególnych inicjatyw: Nagroda oraz Stypendium. Osoby zainteresowane mogą przesyłać wnioski do mgr Anny Niedźwiedzińskiej (anna2008@amu.edu.pl) do dnia 9 kwietnia.

Konkurs na projekty badawcze dla nauk humanistycznych i społecznych. Trans-Atlantic-Platform for Social Sciences and Humanities ogłasza konkurs na międzynarodowe projekty badawcze, w zakresie: Recovery, Renewal and Resilience in a Post-Pandemic World. Konkurs ma na celu odniesienie się do kluczowych luk w zrozumieniu dynamiki i złożoności średnio- i długoterminowego wpływu pandemii COVID-19 na życie społeczne. O finansowanie będą mogły starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie, z obu stron Atlantyku. Termin na złożenie Intention to Submit: 31.05.2021 r. Zamknięcie naboru wniosków pełnych: 31.06.2021 r. Więcej informacji na stronie NCN oraz T-AP.

"Stan Rzeczy" - call for papers. Czasopismo „Stan Rzeczy” wydawane przez Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego ogłasza nabór artykułów do numeru poświęconemu socjologii historycznej. Abstrakty planowanych tekstów należy przesyłać do 31 marca 2021 roku. Autorzy wybranych przez redakcję propozycji będą proszeni o złożenie gotowych artykułów do 30 czerwca 2021 roku. Szczegółowe informacje na stronie czasopisma.