Zapraszamy/informujemy:

 • 5 kwietnia, w ramach Seminarium Zakładu Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych Instytutu Socjologii UAM referat zatytułowany: Climate and energy politics in Poland: carbon dioxide and shale gas as new energy objects wygłosi dr Aleksandra Lis (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM). Seminaria odbywają się w piątki, w godzinach 9:00-10:00, w sali 107 bud. D WNS ul. Szamarzewskiego 89.

--------------------------------------

 • 8 kwietnia 2019, 10:00 Rada IS, sala 107d
 • 10:00 spotkanie dyskusyjne w ramach cyklu „Akademia Zarządzania – Zarządzanie Akademią” na temat: Humanistyka w trybach reformy – z perspektywy Komitetu Polityki Naukowej.   Gościem i prelegentem Akademii będzie prof. UAM dr hab. Stanisław Czekalski – prodziekan ds. naukowych Wydziału Historycznego UAM. Collegium Minus UAM, ul. Wieniawskiego 1, Aula Lubrańskiego
 • 10:15 Rada Naukowa IS 
 • 11:00 w Instytucie Socjologii UAM odbędzie się seminarium naukowe, poświęcone prezentacji projektu: SECURe – Subsurface Evaluation of Carbon Capture and Storage and Unconventional Risk. Gośćmi seminarium będą: dr Aleksandra Lis (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM), dr Katarzyna Iwińska (Instytut Socjologii Collegium Civitas) oraz mgr Krzysztof Mączka (Instytut Socjologii UAM).

--------------------------------------

 • 10 kwietnia 2019 roku, debata w IFiS PAN zatytułowana: NOWA STRUKTURA SPOŁECZNA? KLASY TRANSFERÓW SOCJALNYCH A KLASY ŚREDNIE, w godzinach 11.00-13.30 w Warszawie, ul. Nowy Świat 72 (Pałac Staszica), w Sali Okrągłego Stołu (1. piętro, sala 162).

--------------------------------------

 • 08-12 kwietnia 2019, Polish-German Seminar, organizowany przez Instytut Socjologii w Kołobrzegu.

  --------------------------------------

 • 15 kwietnia 2019, Koleżeńskie śniadanie wielkanocne w IS, o godzinie 11:00 w Sali 112

--------------------------------------

 • 25 kwietnia 2019, 16:30-19:00 samorząd doktorantów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Poznańskie Porozumienie Doktorantów serdecznie zapraszają wszystkich zainteresowanych na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości stypendialnych i wyjazdów zagranicznych z programu Fulbrighta. Centrum Kongresowo-Dydaktyczne UMP ul. Przybyszewskiego 37a.

--------------------------------------

--------------------------------------

 • 7-8 czerwca 2019 r. na pl. Mickiewicza: "100 lat razem! - Festiwal Jubileuszowy dla Miasta i mieszkańców"

--------------------

Varia

 • W ramach obchodów 100-lecia UAM uczelnia przygotowuje wydarzenie: "100 lat razem! - Festiwal Jubileuszowy dla Miasta i mieszkańców", które odbędzie się w dniach 7-8 czerwca 2019 r. na pl. Mickiewicza. Komitet organizacyjny festiwalu zwrócił się z prośbą do wydziałów o pomoc w przygotowaniu: aktywnych warsztatów, animacji, prezentacji, interaktywnych pokazów itd. Celem przedsięwzięcia nie jest przedstawienie oferty dydaktycznej wydziału, ale prezentacja dokonań, których efektem ma być zarówno dobra zabawa jak i nauka dla mieszkańców Wielkopolski w każdym wieku. Zajęcia wydziałowe będą przeprowadzane w sobotę 8 czerwca, w parku Wieniawskiego, w godz. 14:00-19:00.  Organizator zapewnia duże namioty (ochronią nas przed złą pogodą). Prosimy Państwa o przesłanie swoich propozycji wydarzeń do 11 kwietniana adres: agnieszka.jelen@amu.edu.pl. Można zaproponować zajęcia wcześniej już prezentowane, np. podczas Nocy Naukowców lub Festiwalu Nauki i Sztuki.
 • Wobec niejasnej sytuacji odnośnie strajku nauczycieli, pracowników Uniwersytetu, którzy chcieliby skorzystać z oferty Wydziału Studiów Edukacyjnych i Szkoły Wychowania Fizycznego i Sportu informujemy, że: udział dziecka należy zgłosić za pośrednictwem formularza internetowego w terminie do dnia 5 kwietnia. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Link do formularza: https://docs.google.com/forms/d/19OAGdEwEn7oLXhuKso6-3_bV9bE_NFMWGDVlDy1pqgM/edit?vc=0&c=0&w=1 Zajęcia danego dnia stanowią całość, odbywającą się w godzinach 8-14 w siedzibie SWFiS na ulicy Zagajnikowej 9 (profil sportowy) oraz na Wydziale Studiów Edukacyjnych (profil artystyczny i edukacyjny). Zajęcia dla dzieci w wieku poniżej 7 lat organizowane są wyłącznie na WSE. Udział w zajęciach jest bezpłatny, uczelnia nie zapewnia jednak posiłków – w SWFiS możliwe będzie ich zakupienie przez dziecko, po wcześniejszej deklaracji opiekuna za pośrednictwem formularza (bułka 3 zł / kanapka 2,50 zł / zupa 3 zł / danie główne 9 zł). Za dziecko przyprowadzone na zajęcia odpowiedzialny jest jego prawny opiekun. Organizatorzy nie odpowiadają za pozostawione, zgubione przedmioty przyniesione przez dziecko na zajęcia. Szczegółowych informacji udzielają: Zajęcia na SWFIS: Karolina Perz: kperz@amu.edu.pl
 • Prosimy osoby zainteresowane uzyskaniem dofinansowania w ramach dotacji projakościowej o składanie wniosków w wersji elektronicznej do czwartku 11.04.2019 r. na mój adres mailowy (andrzejs@amu.edu.pl). Wnioski przekazane w wyznaczonym terminie będą rozpatrywane w ramach spotkania Komisji ds. Dotacji Projakościowej w dniu 15.04.2019.
 • Na stronie XVII OZS PTS we Wrocławiu w zakładce Aktualności zostały opublikowane informacje o akademikach, hostelach i hotelach, w których można dokonać rezerwacji noclegów na czas Zjazdu. Komitet Organizacyjny nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.
 • Informujemy, że  Instytut będzie refundował koszty udziału doktorantów i pracowników w tegorocznym Zjeździe Socjologicznym PTS: - w przypadku doktorantów dyrekcja oferuje zwrot opłaty wpisowej w wysokości 200 zł (wczesna rejestracja), - w przypadku pracowników maksymalny zwrot kosztów to 500 zł (wczesna rejestracja dla członków PTS), - podobnie jak w ubiegłych latach na refundację mogą liczyć wyłącznie osoby, które wystąpią na zjeździe z referatem, - zwrot kosztów będzie – znów podobnie jak w latach ubiegłych – dotyczył opłaty zjazdowej. Ci z Państwa, którzy planują wziąć udział w zjeździe proszenie są o kontakt z Panią Moniką Borowską w celu ustalenia sposobu płatności.
 • Zapraszamy do nadsyłania tekstów tematycznie związanych z dorobkiem Floriana Znanieckiego, które mają szansę się ukazać w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym” w 2020 roku. Inicjatywa związana jest ze zbliżającą się rocznicą powołania Katedry Filozofii, zamienionej na Katedrę Socjologii i Filozofii Kultury na Uniwersytecie Poznańskim (w 1920 roku), symbolicznie uruchamiającej instytucjonalizację socjologii w Polsce. Intencją redaktora zbioru tekstów jest zastanowienie się nad problemem aktualności dorobku Znanieckiego. http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/call-for-papers
 • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa” zatytułowanym: Kuchnia badań miejskich. Socjologia miasta, a bardziej precyzyjnie studia miejskie (ang.: Urban Studies) są obszarem rosnącego zainteresowania badawczego. Zapewne pierwszym krokiem do uporządkowania praktyki badawczej, jest przyjrzenie się różnym odpowiedziom na pytania, jak badać miasto? Temu zamysłowi poświęcony jest planowany numer „Człowieka i Społeczeństwa” (http://impactfactor.pl/czasopisma/6091-czlowiek-i-spoleczenstwo, 9 pkt.), który ma się ukazać pod koniec 2019 roku. Prosimy o przesyłanie tekstów do końca sierpnia 2019. Więcej na stronie: http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/call-for-papers
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza jest Koordynatorem jednego z projektów Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej w ramach programu Welcome to Poland. 
  Projekt o nazwie TAPIH (Training and Preparation for Internationalisation at Home) to 4 szkolenia z zakresu umiędzynarodowienia dla kadry badawczo-dydaktycznej oraz pracowników niebędących nauczycielami akademickimi. Udział w szkoleniach jest darmowy, więcej informacji na temat zasad udziału oraz rekrutacji znajduje się w Regulaminie każdego szkolenia. https://pracownicy.amu.edu.pl/kategorie/nauka-i-wspolpraca-miedzynarodowa/dzial-wspolpracy-z-zagranica/wydarzenia/szkolenia-nawa
 • V edycja Nagrody im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Prof. Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych to wyróżnienie rangi ogólnopolskiej. Konkurs jest promocją badań, publikacji humanistycznych i samej humanistyki. Jest to jedyna tego rodzaju nagroda w Polsce. Jej laureat otrzymuje 50 000 zł na dalszy rozwój naukowy. Uniwersytet Łódzki, gdzie narodziła się idea nagrody, zawsze konsekwentnie wspierał humanistykę i doceniał jej znaczenie we współczesnym świecie. Regulamin: https://www.uni.lodz.pl/strona/szczegoly/regulamin
 • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa”, roboczo zatytułowanym: ‘Chłop polski w Europie i Ameryce’ po 100 latach. W imieniu poznańskiego środowiska socjologicznego zapraszamy do współtworzenia numeru monograficznego „Człowieka i Społeczeństwa” poświęconego 100-leciu wydania „Chłop polskiego w Europie i Ameryce”. Praca ta zapoczątkowała jeden z najbardziej twórczych nurtów socjologii humanistycznej. Jednocześnie, była przykładem całościowego projektu badawczego, obejmującego zarówno rekonstrukcję stanowiska teoretycznego, wspartego na tzw. „współczynniku humanistycznym” oraz oryginalnej koncepcji postaw i wartości, a także koncepcji metodologicznej eksplorujących dokumenty osobiste (listy, pamiętniki, autobiografie, kroniki towarzyskie). Szczegóły: http://socjologia.amu.edu.pl/new/aktualnosci/pracownicy/265-chlop-polski-w-europie-i-ameryce-po-100-latach-call-for-papers

--------------------                                                                                          

Aktualności z naszego kanału YouTube

Socjologiczna relacja z wystawy zorganizowanej w Bramie Poznania poświęconej makiet z klocków lego

Publikujemy wybrane wystąpienia z konferencji poświęconej socjologii rodziny (Rodzinność: współpraca, obojętność, rywalizacja?).

Chłop polski… stulecie

--------------------

Nowe konferencje

 • 30−31 maja 2019 roku, Międzynarodowa Konferencja: Młodzież 25 minus – diagnozy i znaki zapytania, Przemyśl. Wydaje się, że tym, co charakteryzuje współczesne społeczeństwo jest jego zmienność.  Nie chodzi jednak jedynie o same zmiany, ale ich tempo, gwałtowność i dogłębność. Rozpoczęte blisko 200 lat temu procesy przeobrażania się społeczeństwa tradycyjnego pod wpływem rewolucji przemysłowej, doprowadziły do radykalnej zmiany struktury społecznej – pojawienia się ważnych dla tego okresu kategorii społecznych proletariatu (robotników przemysłowych) i narodu. Oznaczały one także zanik lub ograniczenie znaczenia niektórych elementów struktury społecznej, takich jak wspólnoty lokalne, parafia czy rodzina, na rzecz sformalizowanych, zhierarchizowanych organizacji działających nie w oparciu o tradycyjne normy religijne, obyczajowe, ale regulaminy, kontrakty, akty prawne.  Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1Q5iJ0L9iPf-iXgKpyjo7WAY3YUV0m9UusHFwwVzUqCk/viewform?edit_requested=true
 • 26-27 czerwca 2019, VIII  Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, które odbędzie się  w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Najważniejsze informacje znajdują się w  załączniku a także na stronie  internetowej http://viiitsbj.uksw.edu.pl/[1]  oraz  wydarzeniu  [2] na portalu Facebook.

  ---------------

Kalendarium konferencji        

09-10 kwietnia 2019, IV Ogólnopolskie Sympozjum Doktorantów Socjologii Meandry Metodologii, Lublin. To wydarzenie organizowane przez doktorantów Instytutu Socjologii Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Zaproszenie na IV OSDS skierowane jest – jak wskazuje sama nazwa – do doktorantów, którzy chętni są podzielić się swoimi dotychczasowymi osiągnięciami badawczymi w przyjaznym gronie innych młodych naukowców, pod okiem profesorów z całej Polski. Sympozjum stanowi doskonałą okazję zarówno do uczynienia pierwszych kroków w spotkaniach konferencyjnych jak i do weryfikacji efektów swoich dotychczasowych przedsięwzięć naukowych. Przyjazna atmosfera i towarzystwo innych doktorantów sprzyja twórczej wymianie myśli i poglądów, a obecność profesorów w roli referentów pozwala na merytoryczną ocenę, rady i sugestie dotyczące przygotowanych przez doktorantów prelekcji. Myślą przewodnią tegorocznego spotkania jest prezentacja rozmaitych zagadnień metodologicznych oraz dyskusja dotycząca stosowania metod badań społecznych, które wykorzystywane są przez adeptów socjologii w ich przedsięwzięciach badawczych. Zachęcam do zapoznania się ze szczegółami Sympozjum zamieszczonymi w załączonym do wiadomości dokumencie oraz do zgłaszania swojego uczestnictwa w wyżej wymienionym wydarzeniu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 15 marca 2019 r. https://doktoranci.uj.edu.pl/start/-/blogs/iv-ogolnopolskie-sympozjum-doktorantow-socjologii-meandry-metodologii?_33_redirect=https%3A%2F%2Fdoktoranci.uj.edu.pl%2Fstart%3Fp_p_id%3D33%26p_p_lifecycle%3D0%26p_p_state%3Dnormal%26p_p_mode%3Dview%26p_p_col_id%3Dcolumn-2%26p_p_col_count%3D1

10 kwietnia 2019, Międzynarodowa  Konferencja Naukowa pt. MĘSKOŚĆ I KOBIECOŚĆ: W KIERUNKU  KOMPLEMENTARNOŚCI PŁCI, Warszawa. Tematyka tegorocznej edycji konferencji oscylować będzie wokół  przemian, z którymi od kilkudziesięciu lat mamy do czynienia zarówno  w obrębie kobiecości jak i męskości. W sytuacji kiedy stereotypowe  myślenie o płci staje się coraz mniej popularne i coraz częściej  dopuszcza się zróżnicowane warianty pełnienia ról społecznych,  przyjmowanych wzorów zachowań czy podejmowanych zawodów,  organizatorzy proponują polemikę nad kwestią nie tylko różnic, ale  przede wszystkim komplementarności płci.  Więcej informacji znajdą Państwo w załączeniu oraz na stronie:  http://pts.org.pl/english-cfp-masculinity-and-femininity-towards-gender-complementarity/

10 kwietnia 2019, VIII LUBELSKIE SPOTKANIA ANTROPOLOGICZNE, Lublin. W kontekście współczesnych społeczno-kulturowych przemian spowodowanych m.in. rozwojem elektronicznych mediów rysuje się przed nami świat nie tyle zglobalizowany, ile w wysokim stopniu nieprzejrzysty, przypominający bardziej „kłącze” niż globalną wioskę. Analogia „kłącza” zakłada w pewnym stopniu stan permanentnego zagubienia. Jednak, nieodżałowanej pamięci Clifford Geertz, zwykł powtarzać, że mówić „jak jest” jest wysoce wątpliwe. Warto stąd zadać pytanie, czy w społeczeństwie współczesnym, ukierunkowanym, jak się wydaje, bardziej na zaspokojenie indywidualnych, partykularnych potrzeb niż na budowanie wspólnot opartych na kulturze zaufania, rację mają pesymiści czy optymiści kulturowi – a może jedni i drudzy. Pesymiści sądzą, że w tego rodzaju społecznościach brak jest miejsca na sentymentalne związki z przeszłością – liczy się bowiem „zimna”, „cyniczna” kalkulacja i orientacja na praktyczne, wymierne cele. Natomiast optymiści uważają, że ani nie jesteśmy „cynikami”, ani „naiwnymi optymistami”, a kultura zaufania nie jest fikcją, ale „rzeczywistością rzeczywistą”. http://www.kul.pl/katedra-socjologii-kultury-i-religii,1341.html

11-13 kwietnia 2019 roku odbędzie się 10. edycja Kongresu Młodej Socjologii, Kraków. Kongres Młodej Socjologii (http://kongres-mlodej-socjologii.org.pl to forum wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy/ek, reprezentantów/ek różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Co roku od dziewięciu lat podczas dwóch dni studenci/ki i doktoranci/ki z różnych ośrodków akademickich głoszą swoją referaty w kilku sesjach tematycznych: antropologia społeczna, socjologia krytyczna, media i społeczeństwo, badania społeczna, praca socjalna, gender studies oraz miasto i miejskość. Od dwóch lat także obok sesji tematycznych organizowane są warsztaty, które zwykle prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Socjologii UJ.

12 kwietnia 2019, konferencja naukowa pt.: Wiedza stosowana czy wykorzystana? Relacje między wiedzą naukową a życiem publicznym, Warszawa. Specyfiką polską w relacjach między wiedzą a życiem publicznym jest silna pozycja inteligencji jako klasy społecznej i powszechność personalnych przepływów między akademią a administracją i polityką. Warto poddać dyskusji, czy tego rodzaju „transfery" przyczyniają się do tworzenia polityk publicznych opartych na wiedzy naukowej czy służą raczej legitymacji rządzących? A może są wyrazem charakterystycznej dla społeczeństw peryferyjnych silnej pozycji elity kulturalnej, która w ten sposób zagarnia dla siebie kluczowe pozycje w państwie? http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/katedry-i-zaklady/katedra-socjologii-norm--dewiacji-i-kontroli-spolecznej/konferencja-2019

26 kwietnia 2019, Konferencja: Za kurtyna resocjalizacji, Toruń http://kurator.webd.pl/2019/03/03/vi-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-za-kurtyna-resocjalizacji-kierunki-wspoldzialania-w-przestrzeni-resocjalizacyjnej/

24-26 kwietnia 2019, Konferencja:  INVESTING IN FAMILIES SOCIAL POLICY AND SOCIAL PRACTICE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Łódź. Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między naukowcami, twórcami polityk publicznych i praktykami reprezentującymi dyscypliny i obszary praktyczne, takie jak socjologia, ekonomia, psychologia, pedagogika, polityka społeczna, praca socjalna, medycyna czy prawo, tworzącymi międzynarodową sieć specjalistów pracujących na rzecz innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość życia rodzin. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCBJlHWg-UzZXm7R8gfSVbNVEwQWi4oV48DM7clK3edXk4mA/viewform?vc=0&c=0&w=1

6-7 maja 2019, Międzynarodowa Konferencja: Time is Money, and Beyond: The Temporality of Action and Consequences, Warszawa. The issue of time and temporality are strongly linked with the unintended. This is an element that, although not always explicitly, is deeply embedded in the relevant literature. In the same time, the topic of consequences has also started to be discussed and analyzed in a theoretically skilled and sophisticated manner beyond the domains traditionally associated with the study of the unintended (such as sociology of unanticipated consequences, and the recent sociology of unexpected outcomes and surprises). Quite often, the topic of consequences appearing in relation with that of time. http://unintended.uw.edu.pl/

13-17 May, 2019 EVALUATING THE PROCESS OF TRANSFORMATIVE PHENOMENOLOGY AND CONTEMPLATIVE RESEARCH ACROSS CULTURES, Somatics Workshop & Research Symposium, Łódź. The Symposium will bring together an international community with an interest in contemplative social research. Participants will continue to build a community-of-practice as they share insights into experiences of collaborating with strangers across cultures through Transformative Phenomenology. Experience an intensive somatics workshop and research symposium. Understand the foundations of somatics, phenomenology and communicative leadership in raising consciousness for social and ecological justice. Join a multi-national and multi-institutional participatory action research study that includes Fielding Graduate University, the University of Łódź, and the University of the Virgin Islands. The focus of the research is on the phenomenon of being a "stranger" while building collaboration across cultures. The core participants will include doctoral and master's students, alumni, and professors from all three universities. All other interested people are invited to participate. Contact: Professor Valerie Bentz - vbentz@fielding.edu. Professor Krzysztof Konecki - krzysztof.konecki@uni.lodz.pl James Marlatt Ph.D., Research Coordinator - jmarlatt@email.fielding.edu. https://transformative-phenomenology-and-us.home.blog/from-strangers-to-collaborators

15-16 maja 2019, I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna pt. Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym, Poznań. Zaproszenie kierujemy do naukowców i praktyków reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny związane z rodzicielstwem. Zależy nam na zorganizowaniu konferencji, która będzie sposobnością do wymiany wielostronnych doświadczeń w tym obszarze. Jednocześnie chcemy zadbać o to, co naszym zdaniem jest kluczowe podczas takich spotkań – czas na spokojne i rzetelne przedstawienie swoich wystąpień oraz na merytoryczną dyskusję. Zapraszamy do zgłaszania swoich wystąpień lub do rejestracji jako uczestnik bierny. Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 lutego 2019 roku. Więcej szczegółów na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej: http://parent-konferencja.home.amu.edu.pl/

16-17 maja 2019, Konferencja Międzynarodowa: Pytania o Inność - Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego, Cieszyn. Podczas konferencji pragniemy poddać naukowej refleksji jedno z pytań granicznych w ludzkim życiu — Czym jest Inność? Chcemy wspólnie zastanowić się, dlaczego boimy się Inności, dlaczego często jest ona czynnikiem destrukcyjnym w relacjach międzyludzkich i społecznych? Ponownie podejmiemy dyskusję nad tym, czy z Inności można uczynić wartość in plus. Żyjemy bowiem w czasach, gdy Inny jest obok nas w szkole, pracy, autobusie – tworzymy wielokulturowe społeczeństwo. Inspiracją dla naszej refleksji są słowa Emmanuela Lévinasa: Skoro inny patrzy na mnie, to jestem za niego odpowiedzialny, nawet jeśli w jego oczach nie podjąłem żadnych zobowiązań. http://weinoe.us.edu.pl/ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-pytania-o-innosc-inny-w-moich-oczach-ja-w-oczach-innego

17-18 maja 2019. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu" na temat: „Superwizja w polskiej pomocy społecznej – stan obecny i perspektywy", Kraków. Kontakt: Maria Łuszczyńska: maria.luszczynska@upjp2.edu.pl

24 maja 2019, konferencja pt. Społeczne i etyczne  wymiary przemian, Rzeszów. Problematyka obejmować będzie zagadnienia związane z procesami zmiany we wszelkich aktywnościach podejmowanych przez jednostki i grupy społeczne. Do uczestnictwa serdecznie zapraszamy: socjologów, komunikologów, kulturoznawców, politologów, ekonomistów, filozofów, historyków oraz wszystkich badaczy zainteresowanych tematyką zmian. Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej na adres: jaroslawkinal@gmail.com

23-24 maja 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, która odbędzie się w dniach  r. w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. 
Miło nam również poinformować Państwa, że istnieje możliwość publikacji po konferencji w czasopiśmie EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA |ISSN: 
2080-9069| Online ISSN: 2450-9221. Według MNiSW czasopismo ma 9 punktów
i jest zaliczane do dyscypliny PEDAGOGIKA. http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/konferencje/kobiety-i-mezczyzni-roznice-i-podobienstwa

22-24 maja 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zarządzanie rozwojem organizacji, Łódź. Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju organizacji. Globalizacja, postęp technologiczny, społeczny i kulturowy, a także ich czwarta rewolucja przemysłowa (IR 4.0) kształtują specyficzne środowisko dla współczesnych organizacji. Z jednej strony określają warunki ich rozwoju, zaś z drugiej wytyczają wyzwania, z którymi muszą sobie poradzić menedżerowie zarządzający organizacjami różnego typu. Dlatego też, tematyka tegorocznej konferencji skupia się wokół różnorodnych problemów związanych z zarządzaniem rozwojem organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu 4.0. http://www.konferencjakz.p.lodz.pl/?Konferencja_2019

30−31 maja 2019 roku, Międzynarodowa Konferencja: Młodzież 25 minus – diagnozy i znaki zapytania, Przemyśl. Wydaje się, że tym, co charakteryzuje współczesne społeczeństwo jest jego zmienność.  Nie chodzi jednak jedynie o same zmiany, ale ich tempo, gwałtowność i dogłębność. Rozpoczęte blisko 200 lat temu procesy przeobrażania się społeczeństwa tradycyjnego pod wpływem rewolucji przemysłowej, doprowadziły do radykalnej zmiany struktury społecznej – pojawienia się ważnych dla tego okresu kategorii społecznych proletariatu (robotników przemysłowych) i narodu. Oznaczały one także zanik lub ograniczenie znaczenia niektórych elementów struktury społecznej, takich jak wspólnoty lokalne, parafia czy rodzina, na rzecz sformalizowanych, zhierarchizowanych organizacji działających nie w oparciu o tradycyjne normy religijne, obyczajowe, ale regulaminy, kontrakty, akty prawne.  Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1Q5iJ0L9iPf-iXgKpyjo7WAY3YUV0m9UusHFwwVzUqCk/viewform?edit_requested=true

8 czerwca 2019, IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media, Lublin. Dyskusja będzie dotyczyła współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności: • historii i teorii mediów, • teorii komunikowania, • kultury uczestnictwa, • Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi), • historii i teorii gier komputerowych.  http://www.cyber-media.pl/?gclid=Cj0KCQiAzePjBRCRARIsAGkrSm6jY4xWjHIjwQWTl8BYsaoMzsJhyqiJIlLYfI5STUt64M-NsaXoN8AaAvAyEALw_wcB

13-15 czerwca 2019 roku, XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej: Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność. Od dwóch dekad psychologowie dyskutują nad tym, jak wirtualna rzeczywistość wpływa na rozwój różnych sfer funkcjonowania człowieka (emocjonalnej, społecznej, uczenia się etc.) i czy czasy obcowania z maszynami nie wymagają nowego spojrzenia a być może weryfikacji pojęć psychologii rozwoju, jak na przykład przywiązanie, socjalizacja? Toczą się także debaty dotyczące tego, jak digitalizacja modyfikuje warunki rozwoju (np. podział życia ludzkiego na okresy rozwojowe) i w jakim stopniu nowe technologie są szansą na lepszy rozwój, a w jakim niosą zagrożenia dla jego przebiegu. http://wns.uwm.edu.pl/xxviii-ogolnopolska-konferencja-psychologii-rozwojowej-olsztyn-13-15-czerwca-2019-roku

13-14 czerwca 2019, Konferencja „Celebrating the philosophical and intellectual achievements of Jürgen Habermas"  „Philosoph und Intellektueller in Zeiten des Umbruchs. Zur Würdigung des Werks von Jürgen Haber­mas aus Anlass seines 90. Geburtstages", Łódź. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach . Wystąpienia i dyskusje prowadzone będą w języku angielskim i w języku niemieckim, przy czym zapewnione będzie symultaniczne tłumaczenie wystąpień w języku niemieckim (dla uczestników zainteresowanych wystąpieniem w języku polskim zorganizowana zostanie odrębna sekcja, w której językiem obrad będzie język polski). Spośród gości zagranicznych z referatami wystąpią: Rainer Adolphi (Technische Universität Berlin), Hauke Brunkhorst (Europa-Universität Flensburg), Matthias Kettner (Universität Witten/Herdecke), Peter Koller (Universität Graz), Georg Lohmann (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), Martin Matuštík (Arizona State University), Stephan Müller-Doohm (Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg), Alessandro Pinzani (Universidade Federal de Santa Catarina), David M. Rasmussen (Boston College), Thomas M. Schmidt (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Gunnar Skirbekk (University of Bergen), Wang Xingfu (Fudan University) oraz Richard Wolin (City University of New York). http://normativityandpraxis.uni.lodz.pl 

14 czerwca 2019, I Seminarium pod tytułem Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością?  Seminarium odbędzie się w Łodzi w dniu 14. 06. 2019 roku. Zapraszamy do udziału w seminarium zarówno w charakterze prelegentów, dyskutantów oraz słuchaczy. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie tytułu i krótkiej charakterystyki wystąpienia do 30 kwietnia 2019 roku na adres: sekcjasnpts@gmail.com. Wszystkich, którzy zechcieliby wysłuchać referentów i zabrać udział w dyskusjach, prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 31 maja 2019 przesyłając deklarację udziału w seminarium na ten sam adres.

26-27 czerwca 2019, VIII  Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych, które odbędzie się  w Warszawie na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Najważniejsze informacje znajdują się w załączniku a także na stronie  internetowej http://viiitsbj.uksw.edu.pl/ [1]  oraz  wydarzeniu  [2] na portalu Facebook.

27-28 czerwca 2019, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Warszawa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/rogow-2019/

20-23 August 2019, 14th, Conference of the European Sociological Association, Manchester/UK. Abstract submission for this conference opened in the new ConfTool 2019: https://www.conftool.pro/esa2019/ The ESA 2019 conference website:
https://www.europeansociology.org/conferences/esa-conference-2019-manchester-uk

19-20 September 2019, 5th Heritage Forum of Central Europe HERITAGE AND ENVIRONMENT, Kraków. The aim of the fifth edition of the Heritage Forum of Central Europe is to discuss and analyse the links and mutual dependencies between heritage, those “meaningful pasts that should be remembered” (Sharon Macdonald), and environment, both material and socio-cultural. While investigating the relationship between the two, special consideration is to be given to an attempt to transgress and challenge various dichotomies that have traditionally shaped our way of thinking about heritage and environment and their antithetical rapport (nature/culture, permanence/transience, tangible/intangible, etc.). www.mck.krakow.pl

24-25 października 2019, Transformation in Central-Eastern Europe 1989-2019: Success & Failures, Warszawa. Year 2019 marks the 30th anniversary of the beginning of major political, social, economic and cultural changes behind the Iron Curtain. Since that day different forms, models, and spheres of both transformaation and transition in Central-Eastern Europe have been reasearched by many academics from perspective of social sciences and humanities. But the open question remains: what is the general balance of successes and failures of last 30 years of changes in the former Eastern Bloc? Abstracts of up to 300 words for the papers should be sent through the following application form: https://goo.gl/forms/6Ocu36HX4zCE1iAi2

12 and 13 November 2019, 6th International Postgraduate Conference: Rethinking 20th Century European History having a title: Forgotten and Remembered Historical Milestones, Brno, Czech Rep. dedicated to historical milestones, anniversaries, celebrations and significant historical days. The participants will try to capture the phenomenon of milestones and anniversaries from different point of views as well as to reveal causes of their recalling and instrumentalization by various states, groups, ideological movements and individuals. The participants will analyse typical features and contemplate their economic, cultural and social impacts at the conference. The topic may be approached in an interdisciplinary way. We will try to answer the following questions within our two days session: To what extent did milestones and remembrance days influence European 20th century history? What was their purpose? Who (or what) was their cause, “commissioner” and “keeper”? What were they used for? How have rituals and festivities changed during a long period of time and how have changed their purpose? Have milestones had their “second life”? Have they caused anything else?