Zapraszamy/informujemy:

 • Zamieściliśmy na stronie Instytutu informację o ‘seminarium publikacyjnym’ organizowanym przez Zakład Badań Społeczności Lokalnych i Regionalnych IS. Zapraszamy do publikowania informacji o podobnych przedsięwzięciach, zapraszamy również do udziału w nich. Szczegóły dotyczące Seminarium ZBSLiR: http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/seminaria-publikacyjne

--------------------

 • Na stronie instytutu pojawiała się podstrona z zaproszeniami do publikacji w czasopismach: „Society Register” (Well-being and Ill-being in the Gig Economy), „Człowiek i Społeczeństwo” (Kuchnia badań miejskich), „Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny” (Testy tematycznie związane z dorobkiem Floriana Znanieckiego):  http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/call-for-papers

--------------------

 • 13 kwietnia 2019. Międzyuczelniany Komitet Obchodów 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego zaprasza serdecznie na koncert Zespołu Pieśni i Tańca ŁANY, który odbędzie się w najbliższą sobotę o godz. 17:00 w Auli UAM przy ul. Wieniawskiego 1. Wydarzenie przygotowuje i organizuje Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Liczba bezpłatnych wejściówek jest ograniczona. O jej przyznaniu zadecyduje kolejność zgłoszenia. Zainteresowanych proszę o rejestrację pod linkiem Wypełnij formularz (jednym mailem można zarejestrować tylko jedną osobę).

--------------------

 • 15 kwietnia 2019, zapraszamy na posiedzenie Rady Instytutu Socjologii UAM w dniu, godz. 10:00, sala 107d.

--------------------

 • 26 kwietnia 2019. Zapraszamy Państwa do uczestnictwa w pierwszym w historii Zjeździe Samorządowców Studenckich UAM, który odbędzie się 26 kwietnia br. Chcielibyśmy gościć na nim wszystkie osoby, które w czasie studiów działały bądź działają w organach samorządu studenckiego. Tematem Zjazdu będzie Absolutorium uzyskane na ,,kierunku’’ Samorząd Studencki. Zostaną również przyznane nagrody wybitnym i zaangażowanym Samorządowcom zarówno byłym jak i obecnym. Aby się zarejestrować należy skorzystać z formularza. zgłoszeniowego: https://goo.gl/forms/7lICmMzAc82YaDve2. Rejestracja na zjazd trwa do 15 kwietnia! Część oficjalna rozpocznie się o godzinie 17:30 w Auditorium Maximum na Wydziale Prawa i Administracji.

--------------------

Nagroda

 • Nagroda im. prof. Romana Czerneckiego. Jest to szczególne wyróżnienie dla autorów publikujących prace, które stanowią pogłębiony głos w debacie na temat szkolnictwa i nauczania w Polsce. Począwszy od marca br., do konkursu można zgłaszać artykuły publikowane w mediach oraz publikowane prace naukowe i popularnonaukowe na temat edukacji. Prace będą oceniane przez szerokie grono specjalistów. Autorzy publikacji, które według kapituły istotnie przyczyniają się do rozwoju rzeczywistości szkolnej i akademickiej, otrzymają nagrody pieniężne o łącznej wartości 10.000 zł. w każdej kategorii konkursu podczas uroczystej gali w listopadzie br. Dla osób, które chciałyby zachęcić swoje koleżanki i swoich kolegów z uczelni, instytutu, redakcji lub innej instytucji do udziału w konkursie, zamieszczamy załącznik z ulotką oraz z plakatem zapraszającym do udziału w konkursie. Więcej informacji na temat konkursu znajdziecie Państwo na stronie www.efc.edu.pl/NagrodaCzerneckiego.

 Varia

 • Sekcja Socjologii Sportu Polskiego Towarzystwa Socjologicznego uprzejmie zaprasza do udziału w:  II Edycji Konkursu na najlepszą pracę licencjacką i magisterską z obszaru socjologii sportu. Do konkursu mogą zostać zgłoszone prace dyplomowe obronione w 2018 roku. Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 31 maja 2019 roku. W załączeniu znajduje się Regulamin konkursu. Szczegółowych informacji udzielają: dr Wojciech Woźniak – Przewodniczący Sekcji Socjologii Sportu PTS (wojciech.wozniak@uni.lodz.pl); dr Jakub Ryszard Stempień – Przewodniczący Jury Konkursu (j.r.stempien@wp.pl). Laureaci, oprócz nagród rzeczowych, otrzymają zaproszenie do wygłoszenia referatów podczas sesji plenarnej na corocznej konferencji SSS PTS.
 • Przypominamy o przesłaniu do czwartku 11 kwietnia propozycji zajęć na Festiwal jubileuszowy dla Miasta i mieszkańców, który odbędzie się 7-8 czerwca 2019.
 • Zgodnie ze Statutem RDN, zapraszamy do udziału w wyborach do Rady Doskonałości Naukowej. Głosowanie na kandydatów na członków RDN trwa: • od 12 kwietnia 2019 r. od godz. 6:00, • do 30 kwietnia 2019 r. do godz. 23:59.
 • Na stronie XVII OZS PTS we Wrocławiu w zakładce Aktualności zostały opublikowane informacje o akademikach, hostelach i hotelach, w których można dokonać rezerwacji noclegów na czas Zjazdu. Komitet Organizacyjny nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.
 • Informujemy, że  Instytut będzie refundował koszty udziału doktorantów i pracowników w tegorocznym Zjeździe Socjologicznym PTS: - w przypadku doktorantów dyrekcja oferuje zwrot opłaty wpisowej w wysokości 200 zł (wczesna rejestracja), - w przypadku pracowników maksymalny zwrot kosztów to 500 zł (wczesna rejestracja dla członków PTS), - podobnie jak w ubiegłych latach na refundację mogą liczyć wyłącznie osoby, które wystąpią na zjeździe z referatem, - zwrot kosztów będzie – znów podobnie jak w latach ubiegłych – dotyczył opłaty zjazdowej. Ci z Państwa, którzy planują wziąć udział w zjeździe proszenie są o kontakt z Panią Moniką Borowską w celu ustalenia sposobu płatności.
 • Zapraszamy do nadsyłania tekstów tematycznie związanych z dorobkiem Floriana Znanieckiego, które mają szansę się ukazać w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym” w 2020 roku. Inicjatywa związana jest ze zbliżającą się rocznicą powołania Katedry Filozofii, zamienionej na Katedrę Socjologii i Filozofii Kultury na Uniwersytecie Poznańskim (w 1920 roku), symbolicznie uruchamiającej instytucjonalizację socjologii w Polsce. Intencją redaktora zbioru tekstów jest zastanowienie się nad problemem aktualności dorobku Znanieckiego. http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/call-for-papers
 • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa” zatytułowanym: Kuchnia badań miejskich. Socjologia miasta, a bardziej precyzyjnie studia miejskie (ang.: Urban Studies) są obszarem rosnącego zainteresowania badawczego. Zapewne pierwszym krokiem do uporządkowania praktyki badawczej, jest przyjrzenie się różnym odpowiedziom na pytania, jak badać miasto? Temu zamysłowi poświęcony jest planowany numer „Człowieka i Społeczeństwa” (http://impactfactor.pl/czasopisma/6091-czlowiek-i-spoleczenstwo, 9 pkt.), który ma się ukazać pod koniec 2019 roku. Prosimy o przesyłanie tekstów do końca sierpnia 2019. Więcej na stronie: http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/call-for-papers

--------------------                                                                                          

Aktualności z naszego kanału YouTube

Socjologiczna relacja z wystawy zorganizowanej w Bramie Poznania poświęconej makiet z klocków lego

Publikujemy wybrane wystąpienia z konferencji poświęconej socjologii rodziny (Rodzinność: współpraca, obojętność, rywalizacja?).

Chłop polski… stulecie

--------------------

Kalendarium konferencji        

11-13 kwietnia 2019 roku odbędzie się 10. edycja Kongresu Młodej Socjologii, Kraków. Kongres Młodej Socjologii (http://kongres-mlodej-socjologii.org.pl to forum wymiany wiedzy i doświadczeń młodych badaczy/ek, reprezentantów/ek różnych dziedzin nauk humanistycznych i społecznych. Co roku od dziewięciu lat podczas dwóch dni studenci/ki i doktoranci/ki z różnych ośrodków akademickich głoszą swoją referaty w kilku sesjach tematycznych: antropologia społeczna, socjologia krytyczna, media i społeczeństwo, badania społeczna, praca socjalna, gender studies oraz miasto i miejskość. Od dwóch lat także obok sesji tematycznych organizowane są warsztaty, które zwykle prowadzą pracownicy naukowi Instytutu Socjologii UJ.

12 kwietnia 2019, konferencja naukowa pt.: Wiedza stosowana czy wykorzystana? Relacje między wiedzą naukową a życiem publicznym, Warszawa. Specyfiką polską w relacjach między wiedzą a życiem publicznym jest silna pozycja inteligencji jako klasy społecznej i powszechność personalnych przepływów między akademią a administracją i polityką. Warto poddać dyskusji, czy tego rodzaju „transfery" przyczyniają się do tworzenia polityk publicznych opartych na wiedzy naukowej czy służą raczej legitymacji rządzących? A może są wyrazem charakterystycznej dla społeczeństw peryferyjnych silnej pozycji elity kulturalnej, która w ten sposób zagarnia dla siebie kluczowe pozycje w państwie? http://www.ipsir.uw.edu.pl/o-instytucie/katedry-i-zaklady/katedra-socjologii-norm--dewiacji-i-kontroli-spolecznej/konferencja-2019

26 kwietnia 2019, Konferencja: Za kurtyna resocjalizacji, Toruń http://kurator.webd.pl/2019/03/03/vi-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-za-kurtyna-resocjalizacji-kierunki-wspoldzialania-w-przestrzeni-resocjalizacyjnej/

24-26 kwietnia 2019, Konferencja:  INVESTING IN FAMILIES SOCIAL POLICY AND SOCIAL PRACTICE IN CENTRAL AND EASTERN EUROPE, Łódź. Konferencja będzie okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń między naukowcami, twórcami polityk publicznych i praktykami reprezentującymi dyscypliny i obszary praktyczne, takie jak socjologia, ekonomia, psychologia, pedagogika, polityka społeczna, praca socjalna, medycyna czy prawo, tworzącymi międzynarodową sieć specjalistów pracujących na rzecz innowacyjnych rozwiązań poprawiających jakość życia rodzin. https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCBJlHWg-UzZXm7R8gfSVbNVEwQWi4oV48DM7clK3edXk4mA/viewform?vc=0&c=0&w=1

6-7 maja 2019, Międzynarodowa Konferencja: Time is Money, and Beyond: The Temporality of Action and Consequences, Warszawa. The issue of time and temporality are strongly linked with the unintended. This is an element that, although not always explicitly, is deeply embedded in the relevant literature. In the same time, the topic of consequences has also started to be discussed and analyzed in a theoretically skilled and sophisticated manner beyond the domains traditionally associated with the study of the unintended (such as sociology of unanticipated consequences, and the recent sociology of unexpected outcomes and surprises). Quite often, the topic of consequences appearing in relation with that of time. http://unintended.uw.edu.pl/

13-17 May, 2019 EVALUATING THE PROCESS OF TRANSFORMATIVE PHENOMENOLOGY AND CONTEMPLATIVE RESEARCH ACROSS CULTURES, Somatics Workshop & Research Symposium, Łódź. The Symposium will bring together an international community with an interest in contemplative social research. Participants will continue to build a community-of-practice as they share insights into experiences of collaborating with strangers across cultures through Transformative Phenomenology. Experience an intensive somatics workshop and research symposium. Understand the foundations of somatics, phenomenology and communicative leadership in raising consciousness for social and ecological justice. Join a multi-national and multi-institutional participatory action research study that includes Fielding Graduate University, the University of Łódź, and the University of the Virgin Islands. The focus of the research is on the phenomenon of being a "stranger" while building collaboration across cultures. The core participants will include doctoral and master's students, alumni, and professors from all three universities. All other interested people are invited to participate. Contact: Professor Valerie Bentz - vbentz@fielding.edu. Professor Krzysztof Konecki - krzysztof.konecki@uni.lodz.pl James Marlatt Ph.D., Research Coordinator - jmarlatt@email.fielding.edu. https://transformative-phenomenology-and-us.home.blog/from-strangers-to-collaborators

15-16 maja 2019, I Ogólnopolska Konferencja Parentologiczna pt. Rodzicielstwo w ujęciu interdyscyplinarnym, Poznań. Zaproszenie kierujemy do naukowców i praktyków reprezentujących różne dziedziny i dyscypliny związane z rodzicielstwem. Zależy nam na zorganizowaniu konferencji, która będzie sposobnością do wymiany wielostronnych doświadczeń w tym obszarze. Jednocześnie chcemy zadbać o to, co naszym zdaniem jest kluczowe podczas takich spotkań – czas na spokojne i rzetelne przedstawienie swoich wystąpień oraz na merytoryczną dyskusję. Zapraszamy do zgłaszania swoich wystąpień lub do rejestracji jako uczestnik bierny. Na zgłoszenia czekamy do dnia 15 lutego 2019 roku. Więcej szczegółów na temat konferencji znajduje się na stronie internetowej:

http://parent-konferencja.home.amu.edu.pl/

16-17 maja 2019, Konferencja Międzynarodowa: Pytania o Inność - Inny w moich oczach, Ja w oczach Innego, Cieszyn. Podczas konferencji pragniemy poddać naukowej refleksji jedno z pytań granicznych w ludzkim życiu — Czym jest Inność? Chcemy wspólnie zastanowić się, dlaczego boimy się Inności, dlaczego często jest ona czynnikiem destrukcyjnym w relacjach międzyludzkich i społecznych? Ponownie podejmiemy dyskusję nad tym, czy z Inności można uczynić wartość in plus. Żyjemy bowiem w czasach, gdy Inny jest obok nas w szkole, pracy, autobusie – tworzymy wielokulturowe społeczeństwo. Inspiracją dla naszej refleksji są słowa Emmanuela Lévinasa: Skoro inny patrzy na mnie, to jestem za niego odpowiedzialny, nawet jeśli w jego oczach nie podjąłem żadnych zobowiązań. http://weinoe.us.edu.pl/ii-miedzynarodowa-konferencja-naukowa-pytania-o-innosc-inny-w-moich-oczach-ja-w-oczach-innego

17-18 maja 2019. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu" na temat: „Superwizja w polskiej pomocy społecznej – stan obecny i perspektywy", Kraków. Kontakt: Maria Łuszczyńska: maria.luszczynska@upjp2.edu.pl

24 maja 2019, konferencja pt. Społeczne i etyczne  wymiary przemian, Rzeszów. Problematyka obejmować będzie zagadnienia związane z procesami zmiany we wszelkich aktywnościach podejmowanych przez jednostki i grupy społeczne. Do uczestnictwa serdecznie zapraszamy: socjologów, komunikologów, kulturoznawców, politologów, ekonomistów, filozofów, historyków oraz wszystkich badaczy zainteresowanych tematyką zmian. Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej na adres: jaroslawkinal@gmail.com

23-24 maja 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, która odbędzie się w dniach  r. w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. 
Miło nam również poinformować Państwa, że istnieje możliwość publikacji po konferencji w czasopiśmie EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA |ISSN: 
2080-9069| Online ISSN: 2450-9221. Według MNiSW czasopismo ma 9 punktów
i jest zaliczane do dyscypliny PEDAGOGIKA. http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/konferencje/kobiety-i-mezczyzni-roznice-i-podobienstwa

22-24 maja 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zarządzanie rozwojem organizacji, Łódź. Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju organizacji. Globalizacja, postęp technologiczny, społeczny i kulturowy, a także ich czwarta rewolucja przemysłowa (IR 4.0) kształtują specyficzne środowisko dla współczesnych organizacji. Z jednej strony określają warunki ich rozwoju, zaś z drugiej wytyczają wyzwania, z którymi muszą sobie poradzić menedżerowie zarządzający organizacjami różnego typu. Dlatego też, tematyka tegorocznej konferencji skupia się wokół różnorodnych problemów związanych z zarządzaniem rozwojem organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu 4.0. http://www.konferencjakz.p.lodz.pl/?Konferencja_2019

8 czerwca 2019, IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media, Lublin. Dyskusja będzie dotyczyła współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności:

• historii i teorii mediów,
• teorii komunikowania,
• kultury uczestnictwa,
• Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi),
• historii i teorii gier komputerowych.  http://www.cyber-media.pl/?gclid=Cj0KCQiAzePjBRCRARIsAGkrSm6jY4xWjHIjwQWTl8BYsaoMzsJhyqiJIlLYfI5STUt64M-NsaXoN8AaAvAyEALw_wcB

13-15 czerwca 2019 roku, XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej: Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność. Od dwóch dekad psychologowie dyskutują nad tym, jak wirtualna rzeczywistość wpływa na rozwój różnych sfer funkcjonowania człowieka (emocjonalnej, społecznej, uczenia się etc.) i czy czasy obcowania z maszynami nie wymagają nowego spojrzenia a być może weryfikacji pojęć psychologii rozwoju, jak na przykład przywiązanie, socjalizacja? Toczą się także debaty dotyczące tego, jak digitalizacja modyfikuje warunki rozwoju (np. podział życia ludzkiego na okresy rozwojowe) i w jakim stopniu nowe technologie są szansą na lepszy rozwój, a w jakim niosą zagrożenia dla jego przebiegu. http://wns.uwm.edu.pl/xxviii-ogolnopolska-konferencja-psychologii-rozwojowej-olsztyn-13-15-czerwca-2019-roku

13-14 czerwca 2019, Konferencja „Celebrating the philosophical and intellectual achievements of Jürgen Habermas"  „Philosoph und Intellektueller in Zeiten des Umbruchs. Zur Würdigung des Werks von Jürgen Haber­mas aus Anlass seines 90. Geburtstages", Łódź. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach . Wystąpienia i dyskusje prowadzone będą w języku angielskim i w języku niemieckim, przy czym zapewnione będzie symultaniczne tłumaczenie wystąpień w języku niemieckim (dla uczestników zainteresowanych wystąpieniem w języku polskim zorganizowana zostanie odrębna sekcja, w której językiem obrad będzie język polski). Spośród gości zagranicznych z referatami wystąpią: Rainer Adolphi (Technische Universität Berlin), Hauke Brunkhorst (Europa-Universität Flensburg), Matthias Kettner (Universität Witten/Herdecke), Peter Koller (Universität Graz), Georg Lohmann (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), Martin Matuštík (Arizona State University), Stephan Müller-Doohm (Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg), Alessandro Pinzani (Universidade Federal de Santa Catarina), David M. Rasmussen (Boston College), Thomas M. Schmidt (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Gunnar Skirbekk (University of Bergen), Wang Xingfu (Fudan University) oraz Richard Wolin (City University of New York). http://normativityandpraxis.uni.lodz.pl 

14 czerwca 2019, I Seminarium pod tytułem: Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością? Seminarium odbędzie się w Łodzi w dniu 14. 06. 2019 roku. Zapraszamy do udziału w seminarium zarówno w charakterze prelegentów, dyskutantów oraz słuchaczy. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie tytułu i krótkiej charakterystyki wystąpienia do 30 kwietnia 2019 roku na adres: sekcjasnpts@gmail.com. Wszystkich, którzy zechcieliby wysłuchać referentów i zabrać udział w dyskusjach, prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 31 maja 2019 przesyłając deklarację udziału w seminarium na ten sam adres.

27-28 czerwca 2019, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Warszawa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/rogow-2019/

20-23 August 2019, 14th, Conference of the European Sociological Association, Manchester/UK. Abstract submission for this conference opened in the new ConfTool 2019: https://www.conftool.pro/esa2019/ The ESA 2019 conference website:
https://www.europeansociology.org/conferences/esa-conference-2019-manchester-uk

19-20 September 2019, 5th Heritage Forum of Central Europe HERITAGE AND ENVIRONMENT, Kraków. The aim of the fifth edition of the Heritage Forum of Central Europe is to discuss and analyse the links and mutual dependencies between heritage, those “meaningful pasts that should be remembered” (Sharon Macdonald), and environment, both material and socio-cultural. While investigating the relationship between the two, special consideration is to be given to an attempt to transgress and challenge various dichotomies that have traditionally shaped our way of thinking about heritage and environment and their antithetical rapport (nature/culture, permanence/transience, tangible/intangible, etc.). www.mck.krakow.pl

24-25 października 2019, Transformation in Central-Eastern Europe 1989-2019: Success & Failures, Warszawa. Year 2019 marks the 30th anniversary of the beginning of major political, social, economic and cultural changes behind the Iron Curtain. Since that day different forms, models, and spheres of both transformaation and transition in Central-Eastern Europe have been reasearched by many academics from perspective of social sciences and humanities. But the open question remains: what is the general balance of successes and failures of last 30 years of changes in the former Eastern Bloc? Abstracts of up to 300 words for the papers should be sent through the following application form: https://goo.gl/forms/6Ocu36HX4zCE1iAi2

12 and 13 November 2019, 6th International Postgraduate Conference: Rethinking 20th Century European History having a title: Forgotten and Remembered Historical Milestones, Brno, Czech Rep. dedicated to historical milestones, anniversaries, celebrations and significant historical days. The participants will try to capture the phenomenon of milestones and anniversaries from different point of views as well as to reveal causes of their recalling and instrumentalization by various states, groups, ideological movements and individuals. The participants will analyse typical features and contemplate their economic, cultural and social impacts at the conference. The topic may be approached in an interdisciplinary way. We will try to answer the following questions within our two days session: To what extent did milestones and remembrance days influence European 20th century history? What was their purpose? Who (or what) was their cause, “commissioner” and “keeper”? What were they used for? How have rituals and festivities changed during a long period of time and how have changed their purpose? Have milestones had their “second life”? Have they caused anything else?