Zachęcamy do zapoznania się z badaniami "Pieszo na Rynek Jeżycki", które zostały zrealizowane w ramach ćwiczeń terenowych na kierunku socjologia.

 

Skrócony raport: „Pieszo na rynek Jeżycki” jest zapisem wybranych rezultatów badania zrealizowanego w lipcu 2023 przez studentki i studentów socjologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Studenci i studentki mieli okazję zrealizować cały proces badaczy od sformułowania problemów do opracowania raportu końcowego z badań. Przedmiotem zainteresowania były dwa zagadnienia: zagadnienie poruszania się pieszo po Poznaniu oraz Rynek Jeżycki jako fenomen społeczno-ekonomiczny. Do realizacji badania dobrano wiele technik badawczych, w tym badania kwestionariuszowe oparte o wykorzystanie tabletów, badania przestrzenne z wykorzystaniem aplikacji na smartfon, obserwacje powiązana z rejestracją wideo oraz wywiady pogłębione z użytkownikami Rynku. Dla potrzeb czytelników Raportu zebraliśmy najciekawsze naszym zdaniem obserwacje.

Opiekunami zajęć byli: Prof. UAM dr hab. Marek Nowak (Wydział Socjologii UAM) oraz Prof. UAM dr hab. Adam Radzimski (Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM). Osoby zainteresowane szerszym zakres wyników prosimy o kontakt: marek.nowak@amu.edu.pl.   

 

Raport do pobrania