Łukasz Skoczylas

Dr

Łukasz Skoczylas

Telefon: 61 829 2268
E-mail: luke@amu.edu.pl
Zakład: Zakład Studiów nad Dynamiką Społeczną
Pokój: 110
Stanowisko: Adiunkt