Spieszymy donieść, że kolejne numery „Soc-info”, a więc newslettera informującego o najważniejszych wydarzeniach w Instytucie, powrócą w październiku. W imieniu dyrekcji IS dziękujemy za zainteresowanie oraz zachęcamy do zgłaszania tematów/pomysłów na seminaria naukowe po wakacjach.  

Podsumowując dobiegający końca rok akademicki, prosimy o uwagi i sugestie dotyczące formy i treści „Soc-info”. Do zobaczenia na seminariach instytutowych w październiku!