Działania pomocowe na rzecz Ukrainy. Zachęcamy do włączenia się w różne możliwości wsparcia dla osób doświadczających trudności w związku z wojną na Ukrainie: Działania pomocowe.

VIII Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej. W dniach 14-19 marca na naszym Wydziale odbędzie się VIII Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej, organizowany przez Zakład Badań Problemów Społecznych i Pracy Socjalnej pod hasłem "Horyzonty Pracy Socjalnej". W programie znajdują się m.in. wykłady, dyskusje i prezentacje wyników badań. Szczegółowe informacje, w tym harmonogram wraz z linkami do wydarzeń, można znaleźć na stronie internetowej: Ogólnopolski Tydzień Pracy Socjalnej.

Seminarium pt. "Rosyjska agresja na Ukrainę. Dyskursy prasowe i wiecowe oraz reakcja społeczności ukraińskiej w Polsce". Seminarium odbędzie się w środę 16 marca o godz. 17:00. Wystąpienie wprowadzające w dyskusję wygłoszą dr hab. prof. ISP PAN Tomasz Stryjek oraz dr Grzegorz Demel. Szczegółowe informacje, w tym link do spotkania, na stronie internetowej: "Rosyjska agresja na Ukrainę. Dyskursy prasowe i wiecowe oraz reakcja społeczności ukraińskiej w Polsce".

Szkolenia Biura Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami. BWON UAM zaprasza do udziału w kolejnym cyklu szkoleń. Szczegółowe informacje, w tym linki do rejestracji na szkolenia, znajdują się na stronie internetowej: Szkolenia BWON.

Warsztaty dla Pracowników "Radzenie sobie ze stresem". Poradnia Rozwoju i Wsparcia Psychicznego zaprasza Pracowników Naukowych, Wykładowców i Doktorantów naszego Uniwersytetu na warsztat dotyczący radzenia sobie ze stresem, które odbędą się 15 marca 2022 w godzinach 16:00-18:00. Warsztat skierowany jest do osób doświadczających stresu, nastawiony na tworzenie przestrzeni do wymiany informacji, pogłębianie rozumienia zjawiska stresu i wzmacnianie zasobów. Warsztaty odbywają się w formie online. Więcej szczegółów na stronie: Warsztaty "Radzenie sobie ze stresem”, 15 marca 2022 w godzinach 15:45 - 17:45.

Seminarium wydziałowe. 21 marca o godz. 10:00 odbędzie się wydziałowe seminarium naukowe, podczas którego dr Anita Gulczyńska z Uniwersytetu Łódzkiego wygłosi wykład pt. Małe rewitalizacje podwórek. Przykład roli partycypacyjnej pracy społecznej/socjalnej w  procesach rewitalizacji miast”. Szczegółowe informacje prześlemy w przyszłotygodniowym Soc Info.

Warsztaty chemiczne dla dzieci z Polski i Ukrainy. Wydział Chemii UAM zaprasza na warsztaty integracyjne. Szczegółowe informacje, w tym formularz rejestracyjny, na stronie: Warsztaty "Chemia i ja".

Obserwatorzy Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej. Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu zaprasza do pełnienia funkcji obserwatorów podczas tegorocznych egzaminów. Deklaracje chęci współpracy należy przesyłać do p. Marzeny Pawłowskiej (marzenap@amu.edu.pl) we wskazanych w dokumencie terminach. Szczegółowe informacje można znaleźć w zaproszeniu: Egzaminy OKE.