Seminarium Otwarte Zakładu Teorii i Badań Praktyk Społecznych. 24 lutego 2022 br. o godzinie 17:00 na MS Teams dr Maciej Szlinder wygłosi referat pt. „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Doświadczenia i perspektywy”. Link do spotkania: Seminarium „Bezwarunkowy dochód podstawowy. Doświadczenia i perspektywy”,24 lutego 22 br. godz. 17:00. Więcej informacji na temat spotkania i seminarium na stronie Wydziału Socjologii.

Poznański Festiwal Nauki i Sztuki. W dniach 31.05.-4.06. odbędzie się kolejna edycja Poznańskiego Festiwalu Nauki i Sztuki. Do środy 23 lutego można zgłaszać propozycje wydarzeń festiwalowych. Mogą się one odbywać zarówno w formie stacjonarnej, jak i online (w tym przypadku istnieje możliwość profesjonalnego nagrania w Studio Filmowym UAM). Istnieje możliwość dofinansowania planowanych przedsięwzięć, np. poprzez zakup potrzebnej literatury. Propozycje (kilkuzdaniowy abstrakt) można zgłaszać do dr Łukasza Rogowskiego (lukasz.rogowski@amu.edu.pl). Przypominamy, że popularyzacja i upowszechnianie wiedzy są elementem ocen okresowych.

Konkursy Narodowego Centrum Nauki.

  • Konkurs Miniatura 6. Konkurs na realizację pojedynczego działania naukowego służącego przygotowaniu przyszłego projektu badawczego. Nabór w konkursie Miniatura 6 jest ciągły i trwa od 1 lutego do 31 lipca 2022 godz.16:00. Formularze wniosków są już dostępne w OSF. Termin zgłaszania wniosków do CWP upływa 15.07.2022. Więcej szczegółów: Konkurs NCN Miniatura 6 - procedura składania wniosków
  • Konkurs Sonatina 6. Do 15.03.2022 trwa nabór w konkursie, do 1 marca 2022 należy składać zamiar składania wniosku. W przypadku osób, które nie są pracownikami UAM, wymagana jest mailowa zgoda Dziekana na złożenie wniosku. Celem konkursu jest wsparcie kariery młodych badaczy, poprzez stworzenie możliwości pełnoetatowego zatrudnienia i prowadzenia badań naukowych w Polsce oraz umożliwienie zdobycia wiedzy i doświadczenia podczas realizacji staży w wysokiej jakości zagranicznych ośrodkach naukowych. Konkurs skierowany jest do osób, które posiadają stopień doktora uzyskany w roku wystąpienia z wnioskiem lub w okresie 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem (w okresie od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2021 r.) lub którym stopień doktora zostanie nadany do 30 czerwca 2022 r.