Seminarium wydziałowe: "Temperatury i ludzie". Serdecznie zapraszamy na wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 25 marca o godzinie 9:45 w sali A, budynek E. Referat pt. "Temperatury i ludzie" wygłosi prof. Piotr Matczak. Szczegóły na stronie: Seminarium wydziałowe: "Temperatury i ludzie"

Spotkanie przedwyborcze. We wtorek 26 marca o godzinie 9:00 w sali A, budynek E, odbędzie się spotkanie z kandydatką na Rektora, prof. Bogumiłą Kaniewską. Serdecznie zapraszamy do uczestnistwa. W tym dniu w godzinach 8:00-11:30 obowiązują na Wydziale Socjologii godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych.

Zaproszenie do składania wniosków i udziału w szkoleniach NCN OPUS i PRELUDIUM. Ogłoszony został nabór w konkursach Narodowego Centrum Nauki OPUS oraz PRELUDIUM. Zapraszamy w imieniu Centrum Wsparcia Projektów do zgłaszania swoich pomysłów i chęci przygotowywania aplikacji grantowych na adres cwp@amu.edu.pl . Zgodnie z przyjętymi regulacjami, taką chęć należy zgłosić najpóźniej do 27 maja, do godz. 16:00. Przygotowany jest zestaw szkoleń w języku polskim i angielskim, które odbędą się na platformie MS Teams, w zespole Oferta konkursowa 2024. Szkolenie dot. konkursu PRELUDIUM i OPUS w języku polskim odbędzie się 26 marca. O godz. 9:00 rozpocznie się część poświęcona konkursowi PRELUDIUM, który przeznaczony jest dla osób nieposiadających stopnia doktora. Po spotkaniu dot. PRELUDIUM rozpocznie się część poświęcona OPUS godz. 10:15, dla osób na każdym etapie kariery naukowej. Szkolenie w języku angielskim zostało zaplanowane na 5 kwietnia, o godz. 9:00 i w analogicznym porządku jak to w języku polskim. NCN ogłosiło, że formularze wniosków zostaną udostępnione do 25 marca. W załączeniu procedura aplikacyjna: PROCEDURA

Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej. 25 marca 2024 r. o godzinie 15:00 w formie online odbędzie się seminarium Zakładu Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją IFiS PAN z cyklu „Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny”. Referat pt. „Praktyki transgraniczne w miastach podzielonych: kryzys czy nowy paradygmat badania? Badanie granic w ramach teorii praktyk społecznych” wygłoszą: dr hab. Natalia Niedźwiecka-Iwańczak, prof. IS UWr, oraz dr Łukasz Rogowski i dr Maciej Frąckowiak, Wydział Socjologii UAM. Link do wydarzenia: Seminarium prof. Joanny Kurczewskiej 25 marca 2024 r. Identyfikator spotkania: 985 3476 2060. Kod dostępu: 17164.