Konkurs o granty dydaktyczne. W ramach kolejnego konkursu projakościowego Prorektora UAM ds. studenckich i kształcenia zapraszamy nauczycielki i nauczycieli akademickich do aplikowania o granty dydaktyczne z przeznaczeniem na wdrożenie metody problem-based learning (PBL) lub metody odwróconej klasy (ang. flipped classroom) do zajęć.  W konkursie przewidzianych jest 30 grantów z przeznaczeniem na wdrożenie metody PBL i 30 - na wdrożenie metody FC. Wnioski można składać w Biurze Obsługi Wydziału do dnia 23 lutego. Szczegółowe informacje, w tym formularze i regulaminy konkursów, na stronie: konkurs projakościowy.

Wsparcie CWP w przygotowaniu wniosków grantowych. Centrum Wsparcia Projektów UAM zachęca do zapoznania się z poradnikiem wspierającym przygotowanie wniosków w konkursach Narodowego Centrum Nauki: poradnik CWP. Oferowane jest również kompleksowe wsparcie administracyjno-formalne dla przygotowania wniosku. Wystarczy zgłosić taką chęć na adres: cwp@amu.edu.pl wskazując nazwę konkursu w którym chce się wziąć udział oraz reprezentowany wydział.

Konkurs Narodowego Centrum Kultury na najlepszą pracę doktorską. Narodowe Centrum Kultury zaprasza do udziału w XVI edycji konkursu na najlepszą pracę doktorską z zakresu nauk humanistycznych i społecznych w dziedzinach związanych z wiedzą o kulturze. Szczegółowe informacje na stronie: konkurs NCK.