Spotkanie wydziałowe dotyczące strategii. Serdecznie zapraszamy na spotkanie pracowników i pracowniczek Wydziału Socjologii, które odbędzie się w najbliższy poniedziałek 5 lutego o godzinie 10:00 w sali 4 (budynek D). Podczas spotkania przedstawimy wyniki zrealizowanych jakiś czas temu konsultacji dotyczących funkcjonowania wydziału, zaprezentujemy założenia strategii Szkoły Nauk Społecznych oraz zaproponujemy harmonogram dalszych prac nad strategią rozwoju Wydziału.

Urząd Miasta Poznania: Nagroda Naukowa oraz Stypendia dla młodych badaczy. Wnioski o wyróżnienia proszę kierować na adres: wmilosz@amu.edu.pl, do 20 maca 2024, w formacie: (a) PDF z podpisem kandydata (do podpisu Pani Rektor Dziubalskiej-Kołaczyk), oraz (b) edytowanej Word.

  • Nagroda Naukowa przyznawana jest za wybitne osiągnięcia naukowe w okresie dwóch lat poprzedzających jej przyznanie lub na podstawie całokształtu dorobku naukowego, mających istotne znaczenie dla Miasta Poznania. Więcej informacji na stronie: Nagroda Naukowa, wniosek Nagroda Naukowa
  • Stypendia dla młodych badaczy przyznawane są wyróżniającym się badaczom, którzy nie ukończyli 30 roku życia. Stypendium może być przyznane danej osobie tylko raz. Więcej informacji na stronie: Stypendia dla młodych badaczy, wniosek stypendium

SGroup ICon Grants 2024 - stypendium dla pracowników naukowych lub administracyjnych. Organizacja SGroup, której członkiem jest UAM, ogłosiła nabór na stypendia wyjazdowe do: Ameryki Łacińskiej, Chin i Afryki. Dodatkowo przewidziano przyznanie po jednym grancie na wyjazd do konkretnych instytucji: Shanghai International Studies University, Yerevan State Medical University, University of Los Andes, La Trobe University, Stellenbosch University, Ohio State University. Termin aplikowania: pierwszy nabór trwa do 01.03.2024. Formularz rejestracyjny jest dostępny na stronie: SGroup ICon Grants 2024. Więcej informacji o konkursie w załączonym pliku: Programme Guide 2024