Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu, organizowanym przez studentów z Wydziału Socjologii UAM w Poznaniu. Projekt pomoże odpowiedzieć na pytania: kim jesteśmy, jako mieszkańcy NCL oraz co robimy i co można wspólne zrobić w NCL, by lepiej się tu żyło? Studenci poproszą o odpowiedzi na pytania kwestionariuszowe dotyczące Nowego Centrum Lubonia, a w wywiadach pogłębionych oraz podczas wspólnych spacerów zapytają o pomysły na rozwój miejsca. Dzięki Państwa głosom dowiemy się, jak skutecznie zmieniać Nowe Centrum Lubonia, by było to miejsce przyjazne wszystkim mieszkańcom.

Badanie jest anonimowe, skierowane do osób mieszkających w Nowym Centrum Lubonia, w różnym wieku, o różnych profesjach i doświadczeniach życiowych. W dniach 7-9 lipca zapraszamy do naszego punktu na rogu ulic Jana Pawła II i Wschodniej (działamy od 9:00 do 19:00) oraz do odpowiadania na pytania studentów, którzy będą do dyspozycji na terenie osiedla od 6 do 12 lipca br.

Badanie organizuje Wydział Socjologii UAM w Poznaniu
we współpracy z Urzędem Miasta i radnymi Miasta Luboń.

Porozmawiajmy o NCL

Prosimy o rozpowszechnianie powyższej grafiki, żeby poinformować i przekonać
jak najwięcej mieszkańców Lubonia do naszych działań.

POBIERZ GRAFIKĘ INFORMACYJNĄ