AUF* (Agence Universitaire de la Francophonie), czyli Agencja Uniwersytecka Frankofonii, stowarzyszenie zrzeszające blisko 800 instytucji edukacyjnych i badawczych ze 100 krajów świata, kórej członkiem jest UAM ogłosiła nabór wniosków na dofinansowanie projektów badawczych związanych z koronawirusem. Beneficjentami mogą być uniwersytety – członkowie AUF. Finansowane mogą być także projekty studenckie i młodych naukowców, którymi kieruje doświadczony badacz.

W konkursie finansowane mogą być projekty „na małą skalę", możliwe do szybkiej realizacji, które w późniejszym czasie mogą być przedłużone, szczególnie te, które będą miały zasięg międzynarodowy. Spektrum działań jest bardzo szerokie – m.in. wytwarzanie środków medycznych i zabezpieczających, pomoc osobom samotnym, w tym także prewencja psychologiczna oraz walka z konsekwencjami kryzysu na poziomie społeczno-ekonomicznym.
Poniżej w pliku zamieszczono ogłoszenie o konkursie w języku francuskim i w języku angielskim.

Kalendarz :
- projekty muszą być złożone do 3 maja 2020
- ogłoszenie wyników: 15 maja 2020
- Czas na realizację projektu: 1.06 - 31.08. 2020

AUF_AAP-COVID-19_EN.pdf

AUF_AAP-COVID-19_FRA.pdf