Uprzejmie informujemy, że ogłoszono dodatkową rekrutację na praktyki w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2019/2020. Przyjmowanie dokumentów trwa do poniedziałku 24 lutego br. 

  • Praktyki programu Erasmus+ przeznaczone są dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia (studia doktoranckie), studentów jednolitych studiów magisterskich oraz absolwentów WNS, WAiK, WF, WPiK oraz WS UAM.
  • Wyjazdy absolwentów muszą być zrealizowane w ciągu roku od zakończenia studiów (obrony pracy końcowej). Studenci planujący wyjazd absolwencki uczestniczą w rekrutacji na praktyki podczas ostatniego roku studiów.
  • Wyjazd na praktyki powinien być zrealizowany do 30 września 2020 roku. Optymalnym terminem wyjazdu na praktyki są wakacje letnie.
  • Program praktyk powinien być powiązany z programem odbywanych na WNS, WAiK, WF, WPiK oraz WS UAM lub ukończonych studiów. Praktyka może być realizowana w organizacjach z sektorów publicznych, prywatnych oraz w organizacjach pozarządowych.

Więcej szczegółów na uniwersyteckiej stronie Erasmusa (TUTAJ)