Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji „Co w Archiwum?”, będącej podsumowaniem pierwszych pięciu lat funkcjonowania Archiwum Badań nad Życiem Codziennym. Projekt ten tworzony w ramach grantu Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ma na celu identyfikację, katalogowanie i chronienie materiałów związanych z badaniem życia codziennego w Polsce w okresie powojennym. Oprócz realizacji tego podstawowego celu, zespół Archiwum prowadzi również liczne prace badawcze nad zgromadzonymi materiałami.

Głównym celem przygotowywanej przez nas konferencji jest dyskusja na temat materiałów powstałych w trakcie realizacji projektu: zebranych dokumentów archiwalnych oraz ich internetowej bazy, a także przygotowanych opracowań, książek i artykułów. Uczestniczkami i uczestnikami konferencji są ekspertki i eksperci zaproszeni przez nasz zespół, ale same obrady mają charakter otwarty dla publiczności. Obrady odbywające się w ramach konferencji podzieliśmy na trzy bloki tematyczne.

Pierwszy z nich dotyczy archiwów społecznych, a tłem refleksji będzie książka napisana w ramach grantu pt. „Życie codzienne (w) archiwum”. Drugi blok skupia się na zagadnieniu gościnności, a przyczynek do dyskusji stanowi książka pt. „Gość w dom. Współczesne praktyki przyjmowania gości”, oparta na badaniach terenowych przeprowadzonych w trakcie naszego projektu. Trzeci blok poświęcony jest natomiast codzienności, a jego tematyka wiąże się z trzecią grantową książką pt. „Badania życia codziennego w Polsce. Rozmowy (nie)codzienne”. W każdym bloku odbędzie się prezentacja dorobku Archiwum w danym obszarze (30 min.), a po niej przewidziane są dwa eksperckie koreferaty (każdy po 30 min.) będące komentarzem do tego dorobku poruszającym wcześniej ustalone zagadnienia.

 

Termin: 17 maja 2019 (piątek)

Czas trwania: 10.00 – 18.00

Miejsce: Instytut Socjologii UAM, Wydział Nauk Społecznych, ul. Szamarzewskiego 89, bud. D, sala 107

Plan obrad: POBIERZ