W dniu 12 października 2017 roku o godz. 9.00 w sali A (budynek E – Collegium im. Floriana Znanieckiego) na ul. Szamarzewskiego 89 odbędzie się konferencja pod tytułem: "25 lat kształcenia pracowników socjalnych w Instytucie Socjologii UAM". Wydarzenie ma na celu prezentację dorobku naukowego i dydaktycznego pracowników, doświadczeń zawodowych absolwentów kierunku praca socjalna, doświadczeń badawczych studentów pracy socjalnej, a także prezentację osiągnięć w dziedzinie pracy socjalnej przedstawicieli organizacji społecznych, stowarzyszeń i fundacji współpracujących z Instytutem Socjologii. Ważnym celem konferencji jest dyskusja nad kondycją pracy socjalnej realizowanej zarówno w instytucjach pomocy społecznej jak i w organizacjach pozarządowych - z perspektywy dydaktyków, praktyków i studentów.

Zapraszamy wszystkich chętnych do uczestnictwa w naszym jubileuszu.

 

POBIERZ PROGRAM KONFERENCJI