Seminarium wydziałowe "Specjalizacja w świecie młodzieży". Zapraszamy na kolejne wydziałowe seminarium naukowe, koordynowane przez Zakład Socjologii Cywilizacji, które odbędzie się w poniedziałek 27 marca o godzinie 10:00 w sali A, budynek E. Dr Maciej Kokociński przedstawi referat pt. "Specjalizacja w świecie młodzieży". Szczegóły na stronie: Specjalizacja w świecie młodzieży

Nagrody indywidualne i zespołowe Rektora I stopnia. Nagrody Rektora UAM dla nauczycieli akademickich za osiągnięcia naukowe, artystyczne, dydaktyczne lub organizacyjne w roku 2022 przyznawać będą jak co roku Władze Uczelni. Wnioski o nagrodę Rektora UAM I stopnia mogą mieć charakter indywidualny lub zbiorowy i dotyczyć udokumentowanych osiągnięć naukowych. Wnioski należy złożyć pisemnie i elektronicznie w Biurze Obsługi Wydziału Socjologii i na adres mailowy: anna2008@amu.edu.pl do dnia 17.04.2023 r. Do wniosku należy dołączyć tekst pracy lub opis osiągnięcia będącego przedmiotem wniosku. Do wniosku należy również dołączyć rekomendacje dotyczące osiągnięć lub recenzje opublikowanych tekstów naukowych. W załączeniu regulamin:

Regulamin wynagradzania pracowników

Procedury NCN - czerwiec 2023. Termin zgłaszania wniosków do CWP upływa 25.05.2023 r. Zamiar złożenia wniosku należy zgłosić mailowo na cwp@amu.edu.pl podając w treści maila typ wniosku oraz wydział. Szczegółowe informacje w załącznikach w wersji polskiej i angielskiej:

IX edycja konkursu o Nagrodę Pierwszego Rektora UŁ Prof. Tadeusza Kotarbińskiego. Zachęcamy do zgłaszania prac do IX edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitne dzieło z zakresu nauk humanistycznych. Propozycje prac można zgłaszać do mgr Marzeny Pawłowskiej (marzenap@amu.edu.pl) do 7 maja br. Szczegółowy regulamin konkursu wraz z załącznikami oraz informacje o nagrodzie znajdą Państwo na stronie: Nabór prac do IX edycji Konkursu o Nagrodę im. prof. Tadeusza Kotarbińskiego.