Zapraszamy na kolejne wydziałowe seminarium naukowe, które odbędzie się w poniedziałek 27 marca o godzinie 10:00 w sali A, budynek E. Dr Maciej Kokociński przedstawi referat pt. "Specjalizacja w świecie młodzieży".

 

Tematem wystąpienia jest analiza sytuacji społecznej współczesnych nastolatków przeprowadzona z wykorzystaniem socjologicznej koncepcji specjalizacji. Specjalizacja jest pojęciem, które może być ramą interpretacyjną pomocną w odczytaniu wyników badań sondażowych przeprowadzanych w latach 1989-2020 w środowisku wielkopolskiej młodzieży. Zakres problemowy prezentowanych wyników badań dotyczy oceny szkoły jako miejsca nabywania kompetencji, oczekiwań młodzieży w zakresie awansu międzypokoleniowego, ich funkcjonowania w ramach grup rówieśniczych, planów zawodowych oraz oceny ich relacji z rodzicami. Prezentowane wymiary „bycia w świecie” nastolatków pozwalają lepiej zrozumieć współczesną młodzież, ich cele życiowe, aspiracje oraz wybierane strategie uczestnictwa w życiu społecznym.