Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami serdecznie zaprasza pracowników dydaktycznych i doktorantów UAM do udziału w zdalnym szkoleniu z zakresu pracy ze studentem w spektrum autyzmu. Szkolenia odbywają się ONLINE przez zespoły utworzone w MS Teams. Będą to ostatnie szkolenia w tym roku realizowane w ramach projektu "Uczelnia otwarta dla wszystkich uczelnią na miarę XXI wieku". Ważne jest dla nas, aby uczestnicy, nawet jeśli w danym dniu i godzinach nie będą mogli wziąć udziału bezpośredniego w formie zdalnej szkolenia, mimo wszystko się zapisali, ponieważ szkolenie jest nagrywane i przez miesiąc będzie dostępne w zespole TEAMS z możliwością odtworzenia. Po 13.02.2023 wszystkie zgłoszone osoby zostaną dodane do zespołów w MS Teams.
Zgłoszenia poprzez formularz: https://forms.office.com/r/MfmfSxhvyJ

Szkolenia odbędą się w terminach:

Grupa 14- 14.02.2023 14:30-17:30
Grupa 15- 15.02.2023 12:30-15:30
Grupa 16- 17.02.2023 14:30-17:30
Grupa 17- 10.03.2023 9:00-12:00
Grupa 18- 21.03.2023 10:00-13:00

Uczestnicy szkoleń powinni wypełnić przed przystąpieniem do szkolenia test wejścia, po jego odbyciu test wyjścia, a także dostarczyć dokumentację z danymi osobowymi, która jest nam niezbędna do rozliczenia uczestników szkoleń, jako odbiorców naszych działań w systemie SL projektu PO WER:

dane uczestnika

oświadczenie uczestnika

umowa uczestnika projektu