Fundacja Naukowa im Floriana Znanieckiego

Zapraszamy do wzięcia udziału w warsztatach metodologicznych organizowanych przez Fundację Naukową im. Floriana Znanieckiego i Instytut Socjologii UAM!


Warsztaty skierowane są do pracowników instytucji naukowych, organizacji, stowarzyszeń i przedsiębiorstw, którzy chcieliby:

  • nauczyć się, jak poprawnie przeprowadzić badania ilościowe i jakościowe,
  • poznać założenia konkretnych metodologii i sposoby ich wykorzystywania w praktyce badawczej,
  • poznać metody i techniki badawcze stosowane współcześnie w naukach społecznych,
  • zdobyć kompetencje w zakresie gromadzenia i analizowania danych,
  • zdobyć kompetencje niezbędne w pracy z przedstawicielami innych kultur,
  • poznać nowe metody prowadzenia zajęć ze studentami,

a także wszystkich, którzy poszukują metodologicznych i tematycznych źródeł inspiracji we własnej pracy. Nowością jest wprowadzenie do programu dwóch warsztatów z zakresu metodologii badań i analizy dany z wykorzystaniem pakietu statystycznego (nr 12 i 13) oraz warsztatu, który nie ma wprost charakteru metodologicznego. Dotyczy on jednak nowej formy metodyki pracy dydaktycznej wykorzystującej dramę stosowaną (nr 7). Oczywiście, kompetencje te mogą być przydatne także w innych sferach ludzkiej działalności, podobnie jak wiedza i umiejętności zdobyte w czasie pozostałych warsztatów.

Pełna lista warsztatów wraz z terminami i prowadzącymi dostępna jest TUTAJ. Na stronie Fundacji Naukowej im. Floriana Znanieckiego znajdą Państwo formularz zgłoszeniowy.


Szczegółowe informacje

Warsztaty prowadzone są przez badaczy społecznych, praktyków z dużym doświadczeniem w nauczaniu metod i technik badawczych takich jak (m.in.) badania terenowe, badania wizualne, badania w Internecie czy komputerowa analiza danych jakościowych i ilościowych. W czasie zajęć Prowadzący kładą nacisk na zdobycie praktycznych kompetencji (ćwiczenia), co nie odbywa się jednak w oderwaniu od wiedzy teoretycznej, omówienia przykładów i dyskusji na ten temat.

W jednej grupie warsztatowej uczestniczy ok. 12 osób. Warsztaty odbywają się w budynkach Instytutu Socjologii UAM w Poznaniu przy ul. Szamarzewskiego 89 i Międzychodzkiej 5.

Każdy warsztat trwa cały dzień szkoleniowy (6 godz. zajęć i ok. 1,5 godz. na przerwy). Warsztaty rozpoczynają się ok. godz. 10:30 i kończą ok. godz. 17:30.


Zgłoszenia i opłaty

Chętnych do wzięcia udziału w warsztatach prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wysłanie go na adres fz.warsztaty@gmail.com do 15 września 2017 r. (decyduje kolejność zgłoszeń). W odpowiedzi otrzymają Państwo informację na temat umieszczenia na głównej liście uczestników albo na liście rezerwowej.

Warunkiem uczestnictwa w warsztacie jest wniesienie opłaty w wysokości 350 zł (opłata dotyczy jednego warsztatu) w terminie do 15 października 2017 r. na konto Fundacji (PKO BP 62 1020 4027 0000 1202 1121 2125; w tytule: imię i nazwisko uczestnika i numer warsztatu) oraz przesłanie do tego czasu potwierdzenia dokonania przelewu na adres fz.warsztaty@gmail.com.

Szczegółowe informacje, także na temat poprzednich edycji warsztatów, znajdą Państwo TUTAJ.