Spotkanie z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM. Serdecznie zapraszamy wszystkich studentów, doktorantów i pracowników UAM na spotkanie online z Zespołem Poradni, które odbędzie się 26 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 9:00. Podczas spotkania przedstawiona zostanie działalność Pracowni i omówione zostaną niektóre wyzwania dotyczące pracy i studiowania w warunkach pandemii. Szczegółowe informacje, w tym link do spotkania, w intranecie: Spotkanie z Poradnią Rozwoju i Wsparcia Psychicznego UAM.

Informowanie o działalności naukowej. Centrum Marketingu UAM w celu wsparcia promocji dokonań naukowych utworzyło adres najlepsi@amu.edu.pl. Można tam przesyłać materiały informacyjne dotyczące własnych osiągnięć (do 2 tys. znaków) w języku zrozumiałym dla laika, do których można dołączyć zdjęcia. Więcej informacji o kanałach marketingowych Centrum Marketingu znajduje się w przewodniku na stronie: Centrum Marketingu - przewodnik. Informacje o dokonaniach naukowych lub innych osiągnięciach komunikujemy również na poziomie Wydziału. Do Państwa dyspozycji są nasze media społecznościowe, wydziałowa strona internetowa, istnieje także możliwość pośredniczenia w publikowaniu informacji na poziomie ogólnouniwersyteckim (np. w "Życiu Uniwersyteckim"). W tym celach zapraszamy do kontaktu z dr Łukaszem Rogowskim (lukasz.rogowski@amu.edu.pl).

Seminarium wspomnieniowe o Profesorze Stanisławie Lisieckim. W poniedziałek 31 stycznia o godz. 11:00 odbędzie się seminarium wspomnieniowe poświęcone pamięci prof. Stanisława Lisieckiego. Szczegółowe informacje prześlemy w przyszłotygodniowym Soc Info.

Dodatkowy punkt szczepień. W związku z dużym zainteresowaniem szczepieniami przeciwko COVID-19, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprasza wszystkich pracowników, studentów, doktorantów i ich rodziny do punktu szczepień uruchomionego dzięki współpracy z Wojewodą Wielkopolskim. Punkt szczepień będzie zlokalizowany w budynku dydaktycznym Collegium Biologicum. Szczegółowe informacje w intranecie: Punkt szczepień w Collegium Biologicum.

Międzywydziałowe rozgrywki sportowe UAM. Przypominamy o inicjatywie Studium Wychowania Fizycznego i Sportu - cyklu turniejów z różnych dyscyplin sportowych. Szczegółowe informacje i zapisy na stronie internetowej: Rozgrywki sportowe UAM.

Webinarium Poland as a country of immigration and emigration: Ukrainian factory workers' perspectives on life and work in Kalisz and Płock”. Centrum Badań Migracyjnych UAM zaprasza na webinarium, które odbędze się w czwartek 27 stycznia o godz. 10:00. Szczegółowe informacje znajdują się na Facebooku: Webinarium CeBaM. Uczestnictwo po wypełnieniu formularza zgłoszeniowego: Formularz.

Harmonogram konkursów NCN w 2022 r.

image003.jpg