Godziny dziekańskie. W środę 22 grudnia od godz. 8:00 na Wydziale Socjologii będą obowiązywały godziny dziekańskie wolne od zajęć dydaktycznych.

Badania ankietowe dot. sytuacji o charakterze molestowania seksualnego. Zachęcamy Państwa do udziału w badaniu dotyczącym sytuacji o charakterze molestowania seksualnego w społeczności akademickiej UAM. Ankieta będzie dostępna w dniach od 13 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r. Ze względu na specyfikę podejmowanej problematyki, która dotyczy najbardziej prywatnej sfery naszego życia, badanie zostanie przeprowadzone w sposób zapewniający respondentom całkowitą anonimowość. Ankieta dostępna na stronie: Badania ankietowe dot. sytuacji o charakterze molestowania seksualnego.

Komunikat - legitymacje PKP. W intranecie ukazał się komunikat dotyczący legitymacji PKP uprawniających do ulgowych przejazdów kolejowych na rok 2022. Więcej szczegółów na stronie internetowej: Komunikat-legitymacje PKP.

Konkurs im. Anselma Straussa na najlepszą pracę roku z obszaru interakcjonizmu symbolicznego. Sekcja Socjologii Jakościowej i Symbolicznego Interakcjonizmu zaprasza do zgłaszania publikacji, które ukazały się w latach 2020-2021, „w istotny sposób wykorzystujących i rozwijających perspektywę interakcjonizmu symbolicznego”, opartych na empirycznym badaniu jakościowym lub/i prezentujące analizy teoretyczne lub metodologiczne w tej dziedzinie. Regulamin konkursu dostępny na stronie internetowej: Konkurs im. Anselma Straussa. Zgłoszenie wraz z uzasadnieniem (300-500 wyrazów) należy przesłać na adres elektroniczny: marek.gorzko@gmail.com lub anna.kacperczyk@gmail.com oraz na adres Redakcji „Przeglądu Socjologii Jakościowej” redakcja.psj@gmail.com. Termin zgłaszania prac upływa 31 grudnia 2021 roku.