Ogólne zebranie dla przyjęcia sprawozdania dziekana. Spotkanie poświęcone sprawozdaniu z funkcjonowania Wydziału w 2020 roku odbędzie się w poniedziałek 26 kwietnia o godzinie 10:00 w wydziałowym zespole na MS Teams.

Międzywydziałowe seminarium pt. "Anty-paćiw gadziowskich badaczy, cień Ficowskiego  i dekolonizacja polskich badań romologicznych". Zakład Socjologii Cywilizacji naszego Wydziału oraz Instytut Antropologii i Etnologii UAM zapraszają na seminarium, które ma na celu prezentację wstępnych wyników badań etnograficznych, jakie są prowadzone w projekcie "Transnarodowe życie polskich Romów – migracje, rodzina i granice etniczne w zmieniającej się Unii Europejskiej" (OPUS16 NCN UMO-2018/31/B/HS6/03006). Spotkanie odbędzie się na platformie Teams, w poniedziałek 26 kwietniach, w godzinach: 11:30 - 13:30. Chęć uczestnictwa w seminarium prosimy zgłaszać do soboty, do godziny 12:00, bezpośrednio na adres koordynatorki przedsięwzięcia: czarnota.katarzyna@gmail.com. Więcej szczegółów na stronie Wydziału.

IX Transdyscyplinarne Sympozjum Badań Jakościowych. Zapraszamy do udziału w Sympozjum , które w tym roku jest organizowane w trybie online przez Instytut Socjologii i Wydział Nauk o Edukacji Uniwersytetu w Białymstoku. Ideą corocznych spotkań jest wymiana myśli i doświadczeń między badaczami i badaczkami reprezentującymi różne dziedziny i specjalności naukowe. W ramach TSBJ odbędą się: warsztaty prowadzone przez wybitnych ekspertów oraz sympozjum w ramach zgłoszonych grup tematycznych. Szczegółowe informacje dotyczące rejestracji, ważnych terminów i opłat znajdują się TUTAJ.

OPUS 21 w KONSORCJUM. Jeśli ktoś z Państwa planuje złożyć wniosek OPUS 21 w KONSORCJUM z inną jednostką naukową to prosimy o pilny kontakt z p. Barbarą Pawlak-Bryzek, koordynatorką CWP na Kampusie Ogrody (bp04@amu.edu.pl). Porozumienie między podmiotami przygotuje dla Państwa mec. Sławomir Kubat. Aktualnie czas procedowania wynosi ok. 1 miesiąca.

Referat pt. „Źródła i znaczenia informacji w getcie warszawskim – o związkach świadomości społecznej i ładu społecznego” Zakład Socjologii Teoretycznej i Zespołu Badań nad Zmianą Społeczną i Tradycją IFiS PAN zaprasza na seminarium z cyklu "Lokalne, regionalne, krajowe i ponadnarodowe: cztery spojrzenia na zmianę społeczną i ład społeczny". Odbędzie się ono on-line w poniedziałek 26 kwietnia 2021 r. o godz. 15.00. Aby otrzymać link do spotkania na Zoom, należy napisać mail na adres: publicrelations@ifispan.edu.plReferat wygłosi dr Maria Ferenc. 

Nowy numer e-czasopisma PWN Nauka 1/2021. Temat numeru: Czy etat dydaktyczny jest ucieczką przed slotozą? O alternatywach w rozwoju kariery naukowej pisze dr hab. Stanisław Czachorowski, prof. UWM. Zapraszamy do dołączenia do listy subskrybentów e-czasopisma. Kolejne wydania będą Państwo otrzymywać bezpośrednio na skrzynkę e-mail. Szczegółowe informacje TUTAJ.

Konkurs FRSE: EDUinspirator, Młody EDUinspirator (nowość!) i EDUinspiracje Media. EDUinspirator to konkurs dla osób, które aktywnie angażują się w realizację międzynarodowych projektów edukacyjnych. Do udziału w konkursie zapraszamy osoby, których działania wyróżniają się wysoką jakością i które wpływają na otaczającą rzeczywistość dzięki uczestnictwu w programach zarządzanych przez FRSE. W konkursie może wziąć udział każdy, kto był uczestnikiem projektów realizowanych w ramach programów zarządzanych przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji w latach 2007-2021. Zgłoszenia przesyłać można do 30 czerwca 2021 r. Więcej informacji o konkursie znajdą Państwo TUTAJ