Granty NCN dla badaczy z Wydziału Socjologii w ramach konkursu NCN OPUS 19.

Zespół pod kierownictwem prof. Piotra Matczaka, w skład którego wchodzą prof. Piotr Jabkowski, dr Piotr Cichocki i dr Krzysztof Mączka, uzyskał finansowanie dla 3-letniego projektu „Determinanty populistycznego sprzeciwu wobec polityki klimatycznej” (2020/37/B/HS6/02998). Projekt poświęcony będzie poszukiwaniu źródeł opozycji wobec polityki klimatycznej. Więcej na ten temat TUTAJ.

Na naszym Wydziale będzie również realizowany grant pod kierownictwem dr Michała Czepkiewicza, z udziałem dr Filipa Schmidta i dr Marty Skowrońskiej. Celem projekt pt. "Zachowania transportowe mieszkańców polskich miast: przyczynowość, zmiany zachowań i wpływ na klimat" (2020/37/B/HS4/03931) jest dostarczenie nowej wiedzy na temat czynników kształtujących zachowania transportowe mieszkańców miast i ich globalnego wpływu na klimat. Więcej na temat projektu TUTAJ.

Gratulujemy!

Zmarł ks. prof. Jan Szymczyk. 15 listopada zmarł ks. prof. Jan Szymczyk, dyrektor Instytutu Nauk Socjologicznych KUL. Wspomnienie o Zmarłym można przeczytać na stronie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Etyka w projektach badawczych NCN. Przypominamy o zbliżających się terminach składania wniosków grantowych do Narodowego Centrum Nauki. Osoby, które chciałyby skonsultować etyczne aspekty przygotowywanych projektów, zapraszamy do kontaktu z wydziałowym zespołem ds. etyki badań naukowych: lukasz.rogowski@amu.edu.pl. Konsultowanie wniosków pod kątem formalnym możliwe jest z p. Barbarą Pawlak-Bryzek, koordynatorką Sekcji Operacyjnej CWP na Kampusie Ogrody: barbara.pawlak-bryzek@amu.edu.pl

Stypendia Ministra dla młodych wybitnych naukowców. Składanie wniosków będzie możliwe od 1 grudnia br. Zainteresowany kandydat opracowuje dokument w system ZSUN/OSF. Po zakończeniu edycji wygenerowany PDF wniosku przesyła na adres wmilosz@amu.edu.pl, jednocześnie drukując 1 egz. dokumentu celem przedłożenia do podpisu przez właściwego Dziekana. Podpisany dokument należy przekazać do Biura Wsparcia Nauki UAM do 18 grudnia 2020. PDF wniosku oznaczony podpisem elektronicznym Pani Prorektor ds. Nauki UAM zostanie odesłany do kandydata celem załączenia w systemie ZSUN/OSF i wysłania do Ministerstwa. Więcej szczegółów na stronie Ministerstwa.

European Award for Excellence in Teaching in the Social Sciences and Humanities. Konkurs dla najlepszego dydaktyka w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych, z nagrodą w wysokości 5000 euro, jest organizowany przez Central European University. Rekomendacje można składać do 15 grudnia br., a same zgłoszenia do 31 stycznia 2021 r. Szczegóły na stronie internetowej.

AMU Life Writing Reserch Group. Na Uniwersytecie powstaje międzywydziałowa grupa badawcza poświęcona tematyce "zapisów życia": autobiografii, biografii, listów, archiwów. Spotkanie inauguracyjne odbędzie się 15 stycznia w godz. 12:00-15:00 na MS Teams. Zgłoszenia można dokonywać za pośrednictwem ankiety.