Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Nataszy Doiczman-Łobody. Obrona odbędzie się w dniu 9 listopada 2020 roku o godz. 10:00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Promotor rozprawy: prof. UAM dr hab. Monika Oliwa-Ciesielska. Link do jawnej części spotkania.

Publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Łukasza Koperskiego. Obrona odbędzie się w dniu 9 listopada 2020 roku o godz. 13:00 w formie zdalnej na platformie Microsoft Teams. Promotor rozprawy: prof. UAM dr hab. Hanna Mamzer. Link do jawnej części spotkania.

W ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (ID-UB) otwarte zostały dwa konkursy wspierające projekty badawcze studentów pierwszego i drugiego stopnia:

  • Study@research – konkurs nr 9 dla studentów I roku studiów drugiego stopnia lub IV roku studiów jednolitych magisterskich, w którym uzyskać można dofinansowanie na indywidualny projekt badawczy, aktywny udział w konferencji naukowej lub krótki krajowy lub międzynarodowy indywidualny staż badawczy.
    Termin składania wniosków: 18 listopada 2020 r. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz terminów znajdują się w Intranecie
  • Best Student Grant – konkurs nr 10, mający na celu wsparcie studentów wybitnie uzdolnionych poprzez włączenie ich do badań naukowych od pierwszego roku studiów. Do udziału uprawnieni są studenci I lub II roku studiów I stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy byli laureatami i finalistami ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, uzyskali najlepsze wyniki z matury na poziomie rozszerzonym (powyżej 95%) lub najlepsze wyniki z matury zagranicznej (powyżej 95% po przeliczeniu na polską maturę).
    Termin składania wniosków: 30 listopada. Szczegółowe informacje dotyczące warunków konkursu oraz terminów znajdują się w Intranecie.

IV Uczelniany Konkurs Plastyczny UAM im. Piotra Wójcika. Termin nadsyłania fotografii prac konkursowych upływa z dniem 13.11.2020 r. Korespondencję oraz prace należy przysyłać na adres konkursplastyczny.uam@amu.edu.pl. Uczestnicy mogą wykonać prace plastyczne z zakresu malarstwa, rysunku, grafiki, fotografii, lub technik mieszanych, zgodnie z zasadami uwzględnionymi w regulaminie konkursu. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się TUTAJ.

Warsztaty dotyczące wykorzystywania technologii wspomagającej analizę zbiorów tekstów i nagrań mowy. Warsztaty "CLARIN-PL" odbędą się w formie zdalnej w dniach 19-20 listopada br. Organizowane są w ramach projektu CLARIN, czyli ogólnoeuropejskiej infrastruktury naukowej udostępniającej narzędzia badawcze, dzięki którym możliwa jest praca z bardzo dużymi zbiorami tekstów. Udział w warsztatach jest bezpłatny. Szczegóły, w tym formularz rejestracyjny, na stronie internetowej