Przypominamy, że Uniwersytet Łódzki (organizator VI edycji konkursu o Nagrodę im. Pierwszego Rektora Uniwersytetu Łódzkiego Profesora Tadeusza Kotarbińskiego za wybitną pracę naukową z zakresu nauk humanistycznych) podjął decyzję o przedłużeniu terminu przyjmowania prac do 30 czerwca 2020. Prace do konkursu mogą zgłaszać uczelnie, wydziały, instytuty PAN, wydawnictwa naukowe oraz inne instytucje związane ze światem nauki.

Książki przesyłać można w formie elektronicznej, drogą mailową, na adres: nagroda.kotarbinskiego@uni.lodz.pl  wraz z pisemną rekomendacją kierownika jednostki zgłaszającej. Do pracy należy dołączyć zgodę wydawcy na wykorzystanie okładki książki oraz jej opisów marketingowych pochodzących z ogólnodostępnych źródeł do celów promocyjno-marketingowych. Zgoda wydawcy może być przesłana w formie e-maila. Osoby, których prace zostaną nominowane, będą proszone o przesłanie dodatkowych pięciu egzemplarzy swoich książek.

Regulamin konkursu oraz pozostałe informacje można znaleźć na stronie internetowej organizatora, czyli TUTAJ.