Zapraszamy/informujemy:

 • 20 maja 2019 o godzinie 11.00 odbędzie się Seminarium Instytutowe poświęcone dydaktyce. Idea spotkania to zaproszenie do dyskusji na temat dydaktyki, naszych relacji ze studentami, ustalaniu zasad współpracy, poruszanej wcześniej w korespondencji mailowej obecności na zajęciach. Osoba referująca dr Ariel Modrzyk.

---------------

 • 21maja 2019, godz. 17:00, odbędzie się wykład prof. Peetera Toropa (University of Tartu), Barak Kultury, al. Marcinkowskiego 21, Poznań, a dzień później, 22. maja 2019, wykład kolejny, po którym nastąpi wykład dra hab. Marka Pacukiewicza (Uniwersytet Śląski). Spotkanie drugiego dnia odbędzie się na Wydziale Nauk Społecznych UAM. Barak Kultury, Aleje Marcinkowskiego 21, Poznań

---------------

 • 22 maja 2019, godz. 14:00, zapraszamy na odsłonięcie pomnika - ławeczki Profesora Michała Sobeskiego, Kampus "Ogrody", obok budynku A.

---------------

 • 22 maja 2019 r. (środa) o godz. 17.00 odbędzie się wykład Pani prof. dr hab. Anny Brzezińskiej pt. Edukacja jakiej (nie)chcemy. Wykład odbędzie się  w Sali Lubrańskiego (ul. Wieniawskiego 1).

---------------

 • 23 maja 2019 o godz. 9.40 odbędzie się konferencja naukowa pt. Kultura i znaki organizowaną w związku z 100 rocznicą urodzin profesor Antoniny Kłoskowskiej należącej do pierwszego pokolenia absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego, wybitnego socjologa przez lata związanej z Uniwersytetem Łódzkim.  Przez wiele lat prof. Kłoskowska była kierownikiem Zakładu a następnie Katedry Socjologii Kultury. Była jednym z najwybitniejszych polskich socjologów w okresie powojennym (członkiem rzeczywistym PAN), z autorskim wkładem w badania i teorię kultury symbolicznej, stworzyła w Instytucie Socjologii wiodący ośrodek badań nad kulturą. Konferencja odbędzie się na Wydziale Ekonomiczno-Socjologicznym (w sali C-140).  

---------------

 • 24 maja 2019 (piątek) o godz. 11.00, spotkanie dla przewodniczących i sekretarzy podkomisji rekrutacyjnych, które odbędzie się w Auditorium Maximum im. prof. Franciszka Kaczmarka, Wydział Fizyki, ul. Uniwersytetu Poznańskiego 2. Równocześnie informuję się o konieczności zapoznania się przed spotkaniem z materiałami z zakresu ochrony danych osobowych przeznaczonymi dla komisji rekrutacyjnych dostępnymi(po zalogowaniu) na stronie Inspektora Ochrony Danych:https://odo.amu.edu.pl/(Baza wiedzy/Komisje rekrutacyjne dla kandydatów na studia).  Dokumenty związane z przetwarzaniem danych osobowych będzie można odbierać w dniu spotkania od godz. 10.00 w holu przy Auditorium Maximum.

---------------

 • 27 maja 2019, w ramach obchodów Jubileuszu 100-lecia Uniwersytetu Poznańskiego, Wydział Anglistyki zaprasza całą społeczność UAM wraz z rodzinami i przyjaciółmi-melomanami na koncert Pameli Howland i Stana Breckenridge'a Songs of Struggle and Freedom. Koncert odbędzie się 27 maja br. o godz. 19:00 w AULI UAM. Uprzejmie prosimy o rejestrację na to wydarzenie na stronie: http://wa.amu.edu.pl/jubileusz/. Koncert odbędzie się o godz. 19:00 w AULI UAM.

Varia

 • Informujemy, że do końca czerwca czynna jest w Muzeum Archeologicznym wystawa poświęcona jezuickiemu kolegium i uniwersytetowi, której główną atrakcją są  aparaty astronomiczne z gabinetu ks. Józefa Rogalińskiego wywiezione do Krakowa w XVIII w. przez Jana Śniadeckiego. Specjalnie na nasz jubileusz, wróciły one na pewien czas do Poznania. Stało się to możliwe dzięki współpracy Muzeum Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczyć też można m.in. dokumenty królewskie dotyczące Kolegium, w tym te poświadczające ustanowienie Uniwersytetu. Wyeksponowano także kilka najcenniejszych książek autorstwa profesorów i uczniów Kolegium. Zgromadzone eksponaty pochodzą ze zbiorów Archiwum Państwowego w Poznaniu, Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego i PTPN.
 • Ukazało się Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców (Dz. U. nr 658, 2019). Link  http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2019/658/1. W rozdziale 4 Rozporządzenia jest informacja, że w roku 2019 wnioski o stypendium dla młodych naukowców będzie można złożyć 2 razy: Od dnia 2 maja do 31 maja. Od dnia 1 grudnia do 31 grudnia. Wnioski będzie można składać w systemie elektronicznym, prawdopodobnie w OSF.
 • Na stronie XVII OZS PTS we Wrocławiu w zakładce Aktualności zostały opublikowane informacje o akademikach, hostelach i hotelach, w których można dokonać rezerwacji noclegów na czas Zjazdu. Komitet Organizacyjny nie pośredniczy w rezerwacji miejsc noclegowych.
 • Zapraszamy do nadsyłania tekstów tematycznie związanych z dorobkiem Floriana Znanieckiego, które mają szansę się ukazać w „Ruchu Prawniczym, Ekonomicznym i Socjologicznym” w 2020 roku. Inicjatywa związana jest ze zbliżającą się rocznicą powołania Katedry Filozofii, zamienionej na Katedrę Socjologii i Filozofii Kultury na Uniwersytecie Poznańskim (w 1920 roku), symbolicznie uruchamiającej instytucjonalizację socjologii w Polsce. Intencją redaktora zbioru tekstów jest zastanowienie się nad problemem aktualności dorobku Znanieckiego. http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/call-for-papers
 • Zaproszenie do publikacji w monograficznym tomie „Człowieka i Społeczeństwa” zatytułowanym: Kuchnia badań miejskich. Socjologia miasta, a bardziej precyzyjnie studia miejskie (ang.: Urban Studies) są obszarem rosnącego zainteresowania badawczego. Zapewne pierwszym krokiem do uporządkowania praktyki badawczej, jest przyjrzenie się różnym odpowiedziom na pytania, jak badać miasto? Temu zamysłowi poświęcony jest planowany numer „Człowieka i Społeczeństwa” (http://impactfactor.pl/czasopisma/6091-czlowiek-i-spoleczenstwo, 9 pkt.), który ma się ukazać pod koniec 2019 roku. Prosimy o przesyłanie tekstów do końca sierpnia 2019. Więcej na stronie: http://socjologia.amu.edu.pl/new/pracownicy/call-for-papers

Nowe konferencje

 • 14-15 października 2019, kolejna edycja Ogólnopolskiej Konferencji: Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku, Poznań. Tematem wiodącym będą różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt, ponieważ zróżnicowanie kulturowe przybiera wiele postaci, można je analizować a kategoriach nakazów religijnych, codziennych praktyk czy w perspektywie historycznej. Każdy ze sposobów rozumienia różnic kulturowych znajduje jednak swoje bezpośrednie przełożenie na to, jak ludzie traktują zwierzęta nie-ludzkie. Ta główna oś określa, jak względem zwierząt poza ludzkich orientuje się sam człowiek. Ale poza głównymi tymi wytycznymi, istnieje mnóstwo różnych drobniejszych reguł kulturowych, określających: jakie zwierzęta są nieczyste i co ta nieczystość w praktyce oznacza; jakie zwierzęta są uznawane za cenne i co one symbolizują; jakie atrybuty zwierzętom są przypisywane. Czy się je leczy, czy konsumuje, czy są uznawane za towarzyszy życia, członków rodziny czy jedynie za narzędzia, pozwalające na osiągnięcie konkretnych celów. Ludzie i zwierzęta nie-ludzkie towarzyszą sobie od tysięcy lat, jednak ta współobecność przybiera różne postaci i formy, uzależnione od specyfiki kulturowej danego regionu. To ludzie definiują kształt relacji z innymi gatunkami, głownie poprzez to, jaką sami prowadzą aktywność. W czasie czwartej już, ogólnopolskiej naukowej konferencji z cyklu „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku" chcemy przedyskutować znaczenie różnic kulturowych na traktowanie zwierząt.  ►ZAPISY, ►ABSTRAKTYTERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 30. CZERWCA 2019 R._ ►OPŁATY.

--------------------             

Aktualności z naszego kanału YouTube

Socjologiczna relacja z wystawy zorganizowanej w Bramie Poznania poświęconej makiet z klocków lego

Publikujemy wybrane wystąpienia z konferencji poświęconej socjologii rodziny (Rodzinność: współpraca, obojętność, rywalizacja?).

Chłop polski… stulecie

---------------

Kalendarium konferencji        

17-18 maja 2019. VI Ogólnopolska Konferencja Naukowa z cyklu „Praca socjalna w teorii i działaniu" na temat: „Superwizja w polskiej pomocy społecznej – stan obecny i perspektywy", Kraków. Kontakt: Maria Łuszczyńska: maria.luszczynska@upjp2.edu.pl 

24 maja 2019, konferencja pt. Społeczne i etyczne  wymiary przemian, Rzeszów. Problematyka obejmować będzie zagadnienia związane z procesami zmiany we wszelkich aktywnościach podejmowanych przez jednostki i grupy społeczne. Do uczestnictwa serdecznie zapraszamy: socjologów, komunikologów, kulturoznawców, politologów, ekonomistów, filozofów, historyków oraz wszystkich badaczy zainteresowanych tematyką zmian. Prosimy o przesłanie karty zgłoszeniowej na adres: jaroslawkinal@gmail.com

23-24 maja 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. Kobiety i mężczyźni. Różnice, podobieństwa, która odbędzie się w dniach  r. w Uniwersytecie Rzeszowskim w Rzeszowie. 
Miło nam również poinformować Państwa, że istnieje możliwość publikacji po konferencji w czasopiśmie EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA |ISSN: 2080-9069| Online ISSN: 2450-9221. Według MNiSW czasopismo ma 9 punktów
i jest zaliczane do dyscypliny PEDAGOGIKA. http://www.ur.edu.pl/wydzialy/pedagogiczny/konferencje/kobiety-i-mezczyzni-roznice-i-podobienstwa

22-24 maja 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zarządzanie rozwojem organizacji, Łódź. Celem konferencji jest wymiana poglądów, prezentacja wyników badań oraz dyskusja naukowa na temat aktualnych problemów i perspektyw rozwoju organizacji. Globalizacja, postęp technologiczny, społeczny i kulturowy, a także ich czwarta rewolucja przemysłowa (IR 4.0) kształtują specyficzne środowisko dla współczesnych organizacji. Z jednej strony określają warunki ich rozwoju, zaś z drugiej wytyczają wyzwania, z którymi muszą sobie poradzić menedżerowie zarządzający organizacjami różnego typu. Dlatego też, tematyka tegorocznej konferencji skupia się wokół różnorodnych problemów związanych z zarządzaniem rozwojem organizacji, ze szczególnym uwzględnieniem uwarunkowań i potrzeb przemysłu 4.0. http://www.konferencjakz.p.lodz.pl/?Konferencja_2019

30-31 maja 2019, Konferencja: Młodzież 25 minus – diagnozy i znaki zapytania, Przemyśl. Wydaje się, że tym, co charakteryzuje współczesne społeczeństwo jest jego zmienność. Nie chodzi jednak jedynie o same zmiany, ale ich tempo, gwałtowność i dogłębność. Rozpoczęte blisko 200 lat temu procesy przeobrażania się społeczeństwa tradycyjnego pod wpływem rewolucji przemysłowej, doprowadziły do radykalnej zmiany struktury społecznej – pojawienia się ważnych dla tego okresu kategorii społecznych proletariatu (robotników przemysłowych) i narodu. Oznaczały one także zanik lub ograniczenie znaczenia niektórych elementów struktury społecznej, takich jak wspólnoty lokalne, parafia czy rodzina, na rzecz sformalizowanych, zhierarchizowanych organizacji działających nie w oparciu o tradycyjne normy religijne, obyczajowe, ale regulaminy, kontrakty, akty prawne. Spowodowało to inny sposób funkcjonowania społeczeństwa. Dominowały w nim oprócz organizacji formalnych instytucje – państwo, przedsiębiorstwa przemysłowe i banki, instytucje edukacyjne i naukowe, instytucje opieki zdrowia i ubezpieczeń. Pojawił się nowy typ kultury typowy dla tych zatomizowanych zurbanizowanych całości społecznych. Równocześnie ludzie zyskali nowe szanse życiowe dzięki otwarciu struktury społecznej i w konsekwencji procesom ruchliwości społecznej–poziomej i pionowej… Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o zarejestrowanie się za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie: https://docs.google.com/forms/d/1Q5iJ0L9iPf-iXgKpyjo7WAY3YUV0m9UusHFwwVzUqCk/viewform?edit_requested=true

3-5 czerwca 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Wychowanie dzieci i młodzieży w świetle nauk edukacyjnych i psychologicznych, Poznań. Tematyka konferencji obejmuje szerokie spectrum podejść badawczych do problematyki wychowania, edukacji oraz rozwoju dziecka. Celem konferencji jest dogłębne spojrzenie na procesy rozwojowe dziecka od strony poznawczej, emocjonalnej, socjalizacyjnej, fizycznej. Zależy nam na podejściu wielopłaszczyznowym i konfrontacji osiągnięć różnych dziedzin nauki. Do udziału w konferencji zapraszamy w szczególności przedstawicieli szeroko rozumianych nauk psychologicznych, edukacyjnych, medycznych oraz nauk o zdrowiu i kulturze fizycznej: psychologii, kognitywistyki, pedagogiki, socjologii edukacji, medycyny, wychowania fizycznego, sportu. Szczegółowe informacje dotyczące proponowanej tematyki wystąpień, terminu naboru abstraktów oraz kontakt do organizatorów znajdują się w poniższych linkach. https://www.facebook.com/events/1079782512194914/  https://www.facebook.com/kongresUAM/?ref=aymt_homepage_panel&eid=ARApcKOomYNeHWmDDYlJ8vsnYXKcTI3g5rCgy9M3cmQnuiRATh39cFPNMWcvbqSA9wTEPq99VnegyzeU http://kongres.amu.edu.pl/

6-7 czerwca 2019, Ogólnopolska Konferencja naukowa: „Nowa polityka miejska. Naukowe inspiracje dla praktyków", Bydgoszcz. Zawartą w tytule konferencji „politykę miejską” rozumiemy na trzy sposoby. Po pierwsze, sprowadzamy ją do wymiaru władztwa w mieście, polegającego na sterowaniu zachodzącymi tu procesami w oparciu o wyznaczone dyrektywy. Po drugie, stanowi ona dla nas treść owego rządzenia, zawierającą się zarówno w brzmieniu określonych decyzji, ale ujawniającą się także w ramach praktyki ich wdrażania. Po trzecie, polityka miejska to również sfera dynamicznych relacji społecznych, polegających na partycypacji podmiotów oddolnych w artykulacji potrzeb i interesów. Owo rozróżnienie, choć uprawnione analitycznie, to wskazuje jedynie na główne wymiary badań wieloczynnikowej polityki miejskiej, jako integralnego zjawiska decydującego o jakości życia mieszkańców miast. Właściwe jego uchwycenie wymaga precyzyjnie wymierzonej perspektywy naukowej. Będzie ona szczególnie cenna, jeśli powiąże się z nią odpowiednią dbałość o kontakty między decydentami, organizacjami pozarządowymi, mediami oraz badaczami. Choć jako naukowcy nie jesteśmy bezpośrednimi sprawcami, to czujemy współodpowiedzialność za wdrażane procesy rozwojowe. https://www.umcs.pl/pl/aktualnosci,60,konferencja-nowa-polityka-miejska-naukowe-inspiracje-dla-praktykow-,73817.chtm.

8 czerwca 2019, IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Cyber+Media, Lublin. Dyskusja będzie dotyczyła współczesnej kultury rozwijającej się na fundamencie technologii cyfrowych, w szczególności: • historii i teorii mediów, • teorii komunikowania, • kultury uczestnictwa, • Internetu i mediów społecznościowych (cyberprzemoc, zarządzanie mediami społecznościowymi), • historii i teorii gier komputerowych.  http://www.cyber-media.pl/?gclid=Cj0KCQiAzePjBRCRARIsAGkrSm6jY4xWjHIjwQWTl8BYsaoMzsJhyqiJIlLYfI5STUt64M-NsaXoN8AaAvAyEALw_wcB

13-14 czerwca 2019, Konferencja „Celebrating the philosophical and intellectual achievements of Jürgen Habermas"  „Philosoph und Intellektueller in Zeiten des Umbruchs. Zur Würdigung des Werks von Jürgen Haber­mas aus Anlass seines 90. Geburtstages", Łódź. Konferencja odbędzie się w Łodzi w dniach . Wystąpienia i dyskusje prowadzone będą w języku angielskim i w języku niemieckim, przy czym zapewnione będzie symultaniczne tłumaczenie wystąpień w języku niemieckim (dla uczestników zainteresowanych wystąpieniem w języku polskim zorganizowana zostanie odrębna sekcja, w której językiem obrad będzie język polski). Spośród gości zagranicznych z referatami wystąpią: Rainer Adolphi (Technische Universität Berlin), Hauke Brunkhorst (Europa-Universität Flensburg), Matthias Kettner (Universität Witten/Herdecke), Peter Koller (Universität Graz), Georg Lohmann (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg), Martin Matuštík (Arizona State University), Stephan Müller-Doohm (Carl-von-Ossietzky-Universität Oldenburg), Alessandro Pinzani (Universidade Federal de Santa Catarina), David M. Rasmussen (Boston College), Thomas M. Schmidt (Goethe-Universität Frankfurt am Main), Gunnar Skirbekk (University of Bergen), Wang Xingfu (Fudan University) oraz Richard Wolin (City University of New York). http://normativityandpraxis.uni.lodz.pl 

13-15 czerwca 2019 roku, XXVIII Ogólnopolskiej Konferencji Psychologii Rozwojowej: Wielokontekstowość rozwoju: tradycja i nowoczesność. Od dwóch dekad psychologowie dyskutują nad tym, jak wirtualna rzeczywistość wpływa na rozwój różnych sfer funkcjonowania człowieka (emocjonalnej, społecznej, uczenia się etc.) i czy czasy obcowania z maszynami nie wymagają nowego spojrzenia a być może weryfikacji pojęć psychologii rozwoju, jak na przykład przywiązanie, socjalizacja? Toczą się także debaty dotyczące tego, jak digitalizacja modyfikuje warunki rozwoju (np. podział życia ludzkiego na okresy rozwojowe) i w jakim stopniu nowe technologie są szansą na lepszy rozwój, a w jakim niosą zagrożenia dla jego przebiegu. http://wns.uwm.edu.pl/xxviii-ogolnopolska-konferencja-psychologii-rozwojowej-olsztyn-13-15-czerwca-2019-roku

14 czerwca 2019, I Seminarium pod tytułem Jak badać zjawisko niepełnosprawności? Szanse i zagrożenia założeń teoretycznych i metodologicznych studiów nad niepełnosprawnością? Seminarium odbędzie się w Łodzi w dniu 14. 06. 2019 roku. Zapraszamy do udziału w seminarium zarówno w charakterze prelegentów, dyskutantów oraz słuchaczy. Osoby zainteresowane czynnym udziałem prosimy o przesłanie tytułu i krótkiej charakterystyki wystąpienia do 30 kwietnia 2019 roku na adres: sekcjasnpts@gmail.com. Wszystkich, którzy zechcieliby wysłuchać referentów i zabrać udział w dyskusjach, prosimy o potwierdzenie swojej obecności do 31 maja 2019 przesyłając deklarację udziału w seminarium na ten sam adres.

27-28 czerwca 2019, XVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa: Globalne problemy rolnictwa i gospodarki żywnościowej, Warszawa. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: http://kerimsg.wne.sggw.pl/konferencje/rogow-2019/

20-23 August 2019, 14th, Conference of the European Sociological Association, Manchester/UK. Abstract submission for this conference opened in the new ConfTool 2019: https://www.conftool.pro/esa2019/ The ESA 2019 conference website:
https://www.europeansociology.org/conferences/esa-conference-2019-manchester-uk

1 września 2019, V Edycji konferencji dla młodych naukowców nt. Nowe Wyzwania dla Polskiej Nauki. Więcej na stronie: http://www.doktorant.com.pl/index.php/nwdpn2019-v-edycja

19-20 September 2019, 5th Heritage Forum of Central Europe HERITAGE AND ENVIRONMENT, Kraków. The aim of the fifth edition of the Heritage Forum of Central Europe is to discuss and analyse the links and mutual dependencies between heritage, those “meaningful pasts that should be remembered” (Sharon Macdonald), and environment, both material and socio-cultural. While investigating the relationship between the two, special consideration is to be given to an attempt to transgress and challenge various dichotomies that have traditionally shaped our way of thinking about heritage and environment and their antithetical rapport (nature/culture, permanence/transience, tangible/intangible, etc.). www.mck.krakow.pl

14-15 października 2019, kolejnej edycja Ogólnopolskiej Konferencji: Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku, Poznań. Tematem wiodącym będą różnice kulturowe w traktowaniu zwierząt, ponieważ zróżnicowanie kulturowe przybiera wiele postaci, można je analizować a kategoriach nakazów religijnych, codziennych praktyk czy w perspektywie historycznej. Każdy ze sposobów rozumienia różnic kulturowych znajduje jednak swoje bezpośrednie przełożenie na to, jak ludzie traktują zwierzęta nie-ludzkie. Ta główna oś określa, jak względem zwierząt poza ludzkich orientuje się sam człowiek. Ale poza głównymi tymi wytycznymi, istnieje mnóstwo różnych drobniejszych reguł kulturowych, określających: jakie zwierzęta są nieczyste i co ta nieczystość w praktyce oznacza; jakie zwierzęta są uznawane za cenne i co one symbolizują; jakie atrybuty zwierzętom są przypisywane. Czy się je leczy, czy konsumuje, czy są uznawane za towarzyszy życia, członków rodziny czy jedynie za narzędzia, pozwalające na osiągnięcie konkretnych celów. Ludzie i zwierzęta nie-ludzkie towarzyszą sobie od tysięcy lat, jednak ta współobecność przybiera różne postaci i formy, uzależnione od specyfiki kulturowej danego regionu. To ludzie definiują kształt relacji z innymi gatunkami, głownie poprzez to, jaką sami prowadzą aktywność. W czasie czwartej już, ogólnopolskiej naukowej konferencji z cyklu „Praktyki wobec zwierząt w XXI wieku" chcemy przedyskutować znaczenie różnic kulturowych na traktowanie zwierząt.  ►ZAPISY, ►ABSTRAKTY TERMIN NADSYŁANIA ZGŁOSZEŃ UPŁYWA 30. CZERWCA 2019 R._ ►OPŁATY.

24-25 października 2019, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa Samotność człowieka w zdrowiu, chorobie i niepełnosprawności, Barlinek. Szczegółowe informacje znajdują się pod adresem: https://www.pum.edu.pl/wydzialy/wydzial-nauk-o-zdrowiu/zaklad-nauk-humanistycznych-w-medycynie/konferencje. W przypadku pytań zachęcamy Państwa do kontaktu mailowego: ksamotni@pum.edu.pl

24-25 października 2019, Transformation in Central-Eastern Europe 1989-2019: Success & Failures, Warszawa. Year 2019 marks the 30th anniversary of the beginning of major political, social, economic and cultural changes behind the Iron Curtain. Since that day different forms, models, and spheres of both transformaation and transition in Central-Eastern Europe have been reasearched by many academics from perspective of social sciences and humanities. But the open question remains: what is the general balance of successes and failures of last 30 years of changes in the former Eastern Bloc? Abstracts of up to 300 words for the papers should be sent through the following application form: https://goo.gl/forms/6Ocu36HX4zCE1iAi2

12 and 13 November 2019, 6th International Postgraduate Conference: Rethinking 20th Century European History having a title: Forgotten and Remembered Historical Milestones, Brno, Czech Rep. dedicated to historical milestones, anniversaries, celebrations and significant historical days. The participants will try to capture the phenomenon of milestones and anniversaries from different point of views as well as to reveal causes of their recalling and instrumentalization by various states, groups, ideological movements and individuals. The participants will analyse typical features and contemplate their economic, cultural and social impacts at the conference. The topic may be approached in an interdisciplinary way. We will try to answer the following questions within our two days session: To what extent did milestones and remembrance days influence European 20th century history? What was their purpose? Who (or what) was their cause, “commissioner” and “keeper”? What were they used for? How have rituals and festivities changed during a long period of time and how have changed their purpose? Have milestones had their “second life”? Have they caused anything else?

25-26 listopada 2019. III Międzynarodowa Konferencja Naukowa "Zagrożenia i wyzwania bezpieczeństwa współczesnego świata. Wymiar społeczno-kulturowy", Rzeszów. Analizując zjawisko bezpieczeństwa należy pamiętać, że podlega ono ciągłemu definiowaniu i ewolucji.  Przystępując do określenia celów szczegółowych Konferencji będziemy chcieli wyjaśnić zakres znaczeniowy bezpieczeństwa międzynarodowego i omówić uwarunkowania bezpieczeństwa we współczesnym świecie ze  szczególnym położeniem nacisku na wymiar kulturowo-społeczny. Drugim celem szczegółowym będzie analiza złożoności i współzależności zagrożeń i wyzwań bezpieczeństwa we współczesnym świecie w warunkach zachodzących na poziomie wewnątrzpaństwowym i środowiska międzynarodowego. Trzecim istotnym celem, będzie analiza podejmowanych na poziomie państw i środowiska międzynarodowego działań na rzecz zapewniania bezpieczeństwa  kulturowo- społecznego w czasie globalizacji. Konferencja będzie stanowić dobrą płaszczyznę do wymiany poglądów i doświadczeń oraz przedstawienia najnowszych wyników badań i wniosków z udziałem przedstawicieli nauki, polityków, ekspertów, reprezentantów administracji publicznej, banków i innych  substytutów prawnych spółek handlowych, prawników, instytucji non-profit, mediów społecznościowych oraz studentów w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa społeczno-kulturowego. W przypadku jakichkolwiek pytań lub sugestii prosimy o kontakt z Przewodniczącym Komitetu Organizacyjnego: dr Krzysztofem Michalskim (tel. (17) 743-20-73) lub Sekretarzem Dariuszem Królem (tel. kom.  690 046 361 – kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach od 10:00 do 16:00,, e-mail: konferencjazb@prz.edu.pl). 

6 grudnia 2019, Ogólnopolska Konferencja Naukowa: Zdrowie, choroba i śmierć na przestrzeni dziejów. Perspektywa społeczno – historyczna, która odbędzie się w Szczecinie w dniu 6 grudnia 2019 r. Celem konferencji jest przybliżenie zagadnienia zdrowia, choroby i śmierci na przestrzeni dziejów, sposobu ich prezentacji, odczytywania i rozumienia. Konferencja jest bezpłatna. Informacje na temat konferencji znajdują się w załączeniu oraz na stronie internetowejhttp://zdrowieichoroba.whus.pl/.