PROGRAM WARSZTATÓW
KUCHNIA BADAŃ MIEJSKICH

Dzień 1 - 22 lutego

10:00 - 11:00 Rejestracja (parter bud. E, Kolegium Znanieckiego)
11:00 - 11:15 Otwarcie warsztatów

11:15 - 13:00 Część plenarna (sala D bud. E, pierwsze pietro, Kolegium Znanieckiego)

11:05 - 11.25 dr Marta Skowrońska (IS UAM), Design Thinking w praktyce socjologa miasta
11:30 - 11:50 dr Andrzej Siatkowski (IS UAM), Monitoring jakości życia w miastach;
11:55 - 12:15 dr Jacek Kubera (Instytut Zachodni), Tożsamość społeczno-przestrzenna w miastach;
12:20 - 12:40 dr Maciej Frąckowiak (Public Profit), Analiza wizualna fotografii;
12:40 - 13:00 dr Piotr Trzepacz (UJ), Geotagowana fotografia mobilna jako źródło informacji przestrzennej.

13:05 - 13:30 Lunch (kanapkowy)

13:30 - 15:30 Warsztaty równoległe, pierwsza tura

Warsztat (1): Geotagowana fotografia mobilna jako źródło informacji przestrzennej (sala 122 bud. C)
Warsztat (2): Monitoring jakości życia w miastach (sala 107 bud. D)
Warsztat (3): Tożsamość społeczno-przestrzenna w miastach (sala 108 bud. D)
Warsztat (4): Analiza wizualna fotografii (sala D bud. E)

15:30 - 16:00 Przerwa

16:00 - 18:00 Warsztaty równoległe, druga tura

Warsztat (5): Geotagowana fotografia mobilna jako źródło informacji przestrzennej (sala 122 bud. C)
Warsztat (6): Tożsamość społeczno-przestrzenna w miastach (sala 108 bud. D)
Warsztat (7): Analiza wizualna fotografii (sala D bud. E)
Warsztat (8): Monitoring jakości życia w miastach (sala 107 bud. D)
18:00 - 18:30 Przerwa

18:30 - 19:30 Otwarte zebranie Sekcji Socjologii Miasta PTS (sala D bud. E)

20:30 Nieformalne spotkanie integracyjne w dzielnicowym centrum kultury Dom Tramwajarza, ul. Słowackiego 19/21 (Jeżyce)

 

Dzień 2 - 23 lutego


8:00 - 9:00 Śniadanie

9:00 -11:00 Warsztaty równoległe, trzecia tura

Warsztat (9): dr Marta Skowrońska, Design Thinking w praktyce socjologa miasta (sala 107, bud. D)
Warsztat (10): prof. John Williamson, Pisanie tekstów naukowych do czasopism angielskojęzycznych (sala D, bud. E)

11:00-11.30 Podsumowanie i zamknięcie warsztatów

 

Program do pobrania: pdfProgram Kuchnia Badań Miejskich

Informacja pomocnicza na temat noclegów: Noclegi_Poznan.pdf

Zapisy na poszczególne warsztaty zrealizowane zostały za pomocą dokumentu sieciowego. Ze względu na większą liczbę zgłoszeń niż zakładaliśmy, warsztaty odbędą się dwukrotnie, tak aby umożliwić uczestnikom uczestnictwo w przynajmniej dwóch warsztatach pierwotnie wybranych. Do udziału w projekcie zaprosiliśmy jeszcze jedną badaczkę, która przedstawi zagadnienia związane z design thinking.

Zapisy na poszczególne warsztaty w kolejne dni (22 i 23) odbędą się podczas rejestracji 22 lutego, ew. zgodnie z wolnymi jeszcze miejscami w trakcie wydarzenia.

---------

Uczestników prosimy o dokonanie wpłat:

Fundacja Naukowa im. Floriana Znanieckiego 
ul. Szamarzewskiego 89 c 
60-568 Poznań

NIP 781-16-58-760

Numer konta:

26 1020 4027 0000 1102 1434 5922

Przypominamy jednocześnie, że opłata za warsztaty wynosi dla członków PTS 150 złotych, dla osób niebędących członkami 200 zł.

Wpłaty prosimy dokonywać do 1 lutego 2019.

(Ważne) Prosimy żeby w dokumentach wpłat (tytułem) wpisać: (1) adres e-mailowy, który służył do rejestracji, (2) imię i nazwisko, (3) afiliację (w skrócie) oraz (4) informację czy uczestnik jest studentem czy pracownikiem instytucji akademickich (stud./prac.), bądź pozaakademickich.

Dane do faktury, gdy uczestnik potrzebuje takiego dokumentu (dla osoby fizycznej lub instytucji), prosimy przesyłać na adres e-mail sekretarza Kuchni: Julia Jachowska: julia.jachowska@amu.edu.pl.

-------------------------------------------------------------

Sekcja Socjologii Miasta PTS wraz z Oddziałem Poznańskim PTS, Instytutem Socjologii UAM oraz Fundacją Naukową im. Floriana Znanieckiego, ma wielką przyjemność zaprosić badaczy tematyki miejskiej na pierwszą edycję warsztatów metodologicznych pt. Kuchnia badań miejskich. Ideą wydarzenia jest stworzenia platformy wymiany doświadczeń dla akademików z różnych ośrodków naukowo-badawczych i subdyscyplin socjologii. Dla klimatu sprzyjającego dyskusji przewidujemy grono maksymalnie 30 uczestników.

W czasie dwudniowych warsztatów odbędzie się sesja plenarna (prezentacja zrealizowanych projektów badawczych) oraz warsztaty dotyczące: badania jakości życia w miastach, geografii społecznej (wykorzystanie pozycjonowania GPS) socjologii wizualnej (wideospacery i inne narzędzia) oraz badania tożsamości społeczno-przestrzenna w mieście. Nie zabraknie również warsztatów z pisania tekstów do czasopism z listy Journal Citation Reports.

Termin warsztatów: 22-23 lutego 2019

Miejsce: Kampus WNS UAM (Szamarzewskiego 89/91)


Zakres tematyczny warsztatów:

Masz pytania?

Sekretarz projektu: Julia Jachowska, IS UAM, julia.jachowska@amu.edu.pl

Osoba odpowiedzialna za kwestie merytorycze: dr hab. Marek Nowak, IS UAM, marek.nowak@amu.edu.pl